قدردانی از فعالیتهای شبکه منوتو و ابراز تاسف از پایان کار آن

در شرایطی که در جمهوری سرکوبگر اسلامی مطبوعات و رسانه‌های مستقل امکان هیچ‌گونه فعالیت روشنگرانه‌ای درباره آنچه در کشورمان ایران می‌گذرد، و بیان درست خبرها و راستی آزمایی آنچه رژیم مدعی است ندارند و حتی فضای مجازی در ایران به شدت زیر کنترل دستگاه امنیتی نظام اسلامی است؛ بالطبع وظیفه سنگین اطلاع رسانی درست و آگاه سازی ملت ایران از رویدادها و وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور بر دوش رسانه‌های خارج از کشور که رها از سانسور و ممیزی جمهوری جهل اسلامی هستند قرار می‌گیرد.

متاسفانه کیسه گشاده رژیم ولایت فقیه سبب شده است که شاهد تداوم سیاست‌های تبلیغاتی آن در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی خارج از ایران نیز باشیم که در خدمت نیات پلید حاکمان تهران، از جمله تفرقه افکنی و بدبینی در میان اپوزیسیون و پراکندن بذر ناامیدی در آمده‌اند.

در چنین زمانه و محدودیت‌هایی، شبکه منوتو توانسته در طی سال‌ها فعالیت و مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی گام‌های ارزنده‌ای در جهت روشنگری و افزایش شناخت نسل جوان ایران از گذشته و وضعیت واقعی امروز کشورمان بردارد و در تشویق و تقویت روحیه ایرانگرایی و میهن دوستی ایرانیان بکوشد.

ضمن قدردانی بسیار از فعالیت‌های مثبت و پر ثمر شبکه منوتو که بی تردید دستاورد زحمات بی دریغ و شبانه‌روزی مدیران، برنامه سازان، گردانندگان و کارکنان اداری و فنی این شبکه است، تاسف عمیق خود را از به پایان رسیدن فعالیت شبکه منوتو که سهمی تاریخی و بسزا در زدودن سانسور و مقابله با یاوه‌گویی‌ و برنامه‌های مغزشویی جمهوری اسلامی، و بالا بردن اطلاعات و دانش تاریخی جوانان سراسر کشورمان داشته است ابراز می‌داریم و آرزو می‌کنیم شرایط بازگشت به صحنه شبکه منوتو فراهم آید و بار دیگر در سنگر مبارزه با جمهوری پلید اسلامی به انجام وظایف ملی میهنی خود بپردازد.

 

پاینده ایران                     زنده باد ملت بزرگ ایران                       حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)