سی سال مبارزه، سی سال استقامت، سی سال اعتبار

سی‌امین سالگرد برگزاری کنفرانس موسس را که به پایه‌گذاری حزب مشروطه ایران انجامید، با شادی و مباهات گرامی می‌داریم و به پیشکسوتان و پیشروان این راه درود می‌فرستیم.

در فروردین ۱۳۷۳ / آوریل ۱۹۹۴ گروهی از ایرانیان میهن دوست و مشروطه‌خواه که مهری جز ایران و آرزویی جز رهایی کشورمان از چنگال جمهوری پلید اسلامی در دل و جان نداشتند، و هدفشان سربلندی و رفاه هم‌میهنان بود، در شهر کلن ـ آلمان گرد آمدند و توانستند سازمانی متحد و نیرومند برای مبارزه با حکومت ایران ویرانگر اسلامی بنیان نهند.

سازمان مشروطه خواهان ایران که پس از چند سال به حزب مشروطه ایران تغییر نام داد، در سه دهه گذشته با کمک و از خودگذشتگی هموندان مبارز خود توانسته است گام‌های استوار و پر طنینی به سوی هدف‌های ملی و میهنی خود بردارد.

سی سال مبارزه درست، پایداری و عدم انحراف از اصول، و تلاش پایدار حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، امروزه در سپهر سیاسی ایران اعتباری مثال زدنی برای ما فراهم آورده است که به نوبه خود امیدواری و نیروی بیشتری در تک تک هموندان برای ادامه نبرد با جمهوری جنایتکار اسلامی می‌آفریند.

بار دیگر ضمن تاکید صریح بر اصل حیاتی و خدشه ناپذیر تمامیت ارضی ایران، اعلام می‌داریم همانند گذشته به مبارزه پیگیر خود تا براندازی رژیم جهل و فساد اسلامی، جدایی دین از حکومت، برقراری دمکراسی، اجرای بیانیه حقوق بشر، برابری حقوقی زن و مرد، و تعیین نوع حکومت آینده از طریق رای آزاد همه ایرانیان ادامه خواهیم داد.

به روشنی می‌دانیم اعتبار ما و اقبال عمومی هم‌میهنان به راه و برنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ناشی از مهر مشترک همه ما به سرزمینمان ایران است.

ایران همه آن چیزی است که ما داریم.

 

پاینده ایران                          زنده باد ملت بزرگ ایران                      حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)