حفظ پرچم ملی و احترام به آن وظیفه هر میهن دوستی است

 

در سده‌های اخیر پرچم هر کشوری سمبل و نشانه آن دولت و ملت به شمار می‌آید و مورد احترام دیگر کشورها و ملت‌های جهان قرار دارد. به طوری که در دیدارهای رسمی بین سران کشورها همواره پرچم طرفین بخش جدا ناپذیر مراسم است و یا در بازی‌های المپیک و جهانی پرچم کشور ورزشکار برنده به اهتزار در می‌آید.

کشورمان ایران، تا پیش از انقلاب اسلامی دارای پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان می‌بود. هر چند نشان شیر و خورشید بر روی برخی سکه‌های اواخر صفویه ضرب شده و در دوران قاجاریه پیش از انقلاب مشروطه نیز به عنوان نشان دولتی مورد استفاده بوده است ولی به طور رسمی در متمم قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطیت، پرچم سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نشان شیر و خورشید به عنوان پرچم ایران بیان و تعیین شده است.

افزون بر پرچم ملی، برخی نهادها به ضرورت دارای پرچم مختص به خود بودند؛ از جمله ارتش شاهنشاهی ایران همانند ارتش‌های دیگر جهان دارای پرچمی بودکه بر پایه پرچم شیر و خورشید نشان طراحی شده، و علاوه بر نقش تاج بر بالای شیر و خورشید از شاخه نخل برای تزیین طرفین آن استفاده شده بود.

امروزه که پرچم شیر و خورشید نشان مورد قبول سازمان‌ها و احزاب مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارد و در تمامی تظاهرات‌ها علیه جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود، و به همت میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور به عنوان پرچم ملی ایران تثبیت و شناخته شده است، ضروری و لازم است که به پرچم به عنوان عنصری مشترک و نزدیک کننده توجه کنیم و آن را بر پایه سلیقه خود مایه اختلاف نسازیم.

به باور ما به کار بردن نقش تاج و یا در مواردی افزودن عکس شاهزاده رضا پهلوی به پرچم ملی ایران نشان دهنده علاقه بیشتر افراد به شاهزاده نیست، بلکه به اصل پرچم ملی شیر و خورشید نشان خدشه وارد می‌کند. شایسته است همان طور که شاهزاده خواسته‌اند برای تاکید بر یگانگی ملی علیه جمهوری اسلامی تنها از پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان استفاده نماییم و در دام تفرقه افکنی جمهوری اسلامی نیفتیم.

 

پاینده ایران                          زنده باد ملت بزرگ ایران                       حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)