کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی

گزارش کنگره

کنگره پنجم حزب مشروطه ایران در روزهای ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴ با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه‌های حزب در اروپا و امریکای شمالی و شورای مرکزی در لوس آنجلس برگزار شد. که کنگره همبستگی ملی نام گرفته بود از همان نخستین دقایق و خواندن پیام وارث پادشاهی پهلوی به نیروهای ملی و آزادیحواه بر این موضوع تاکید گذاشت. در این پیام مهم شاهزاده با اشاره به وخامت روزافزون موقعیت بین المللی و امنیت ملی ایران، ضرورت پایان دادن به جنگ بر سر گذشته و همکاری نیروهای آزادیخواه برای برطرف ساختن مخاطرات بزرگ آینده را یادآور شد و تایید کرد که در مبارزه مردم انتقامجوئی جائی ندارد و هیچ کس نمی‌تواند مدعی انحصار مبارزه باشد. در این پیام آمده است که ما دادگاه برای کسی تشکیل نمی‌دهیم و هر کس به دمکراسی و حقوق بشر باور داشته باشد همراه ماست.
پس از گزارش آقای فواد پاشائی دبیر کل حزب که حاکی از پیشرفتهای کمی و کیفی حزب در دوسال گذشته، از جمله افزایش ۱۴ شاخه و هسته و شماری هسته‌های درونمرز و گسترش تبلیغات الکترونیکی حزب و نزدیک ۱۵۰ تظاهرات شاخه‌های حزب در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و تماسهای بین المللی برای روشن کردن ذهن مقامات امریکائی و اروپائی، بود پیام ستاد دانشجویان حزب مشروطه ایران در داخل کشور خوانده شد. در این پیام، دانشجویان از حملاتی که رسانه‌های بیرون به اسلام می کنند انتقاد کرده و یاد آور شده‌اند که تبلیغات بایست معتدل و پاسخگوی همه قشرهای مردم باشد و تمجید مداوم از حکوکت گذشته اگرچه مفید است ولی ۷۰ در صد از جامعه ایران سالهای پیش از انقلاب را ندیده‌اند. در پایان پیام آمده است که آنچه برای مبارزان درون وطن اهیت دارد ایجاد یک جبهه از نیروهای مشروطه خواه و جمهوریخواه است.
آقای دکتر باقر پرهام، نخستین سخنران میهمان کنگره پس از اظهار اینکه جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است خطر بزرگ برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی را یادآور شد و همبستگی نیروهای مخالف را در این بزنگاه تاریخی لازم شمرد. آقای دکتر خسرو اکمل رایزن شورای مرکزی از پیشرفت امر همبستگی ملی ابراز خوشوقتی کرد و ضمن قدردانی از زحمات مسئولان حزبی یادآور شد که نسل تازه‌ای در حزب مشروطه ایران کارها را در دست می‌گیرد. آقای دکتر شاهین فاطمی سخنران میهمان دیگر با اظهار خوشوقتی از اینکه حزب مشروطه ایران تنها حزب لیبرال میهن ماست از شهامتی که حزب در دفاع از ارزشهای لیبرال نشان داده است قدردانی کرد. آقای بیژن مهراز مسئولان جبهه ملی در امریکا و سومین سخنران میهمان، حضور خود در این کنگره و سخنرانی آقای داریوش همایون را در همایش جبهه ملی در واشینگتن نشانه‌های تحول بزرگی که پیدا شده است دانست و گفت در هر طیف سیاسی ایران عناصر افراطی و دمکراسی خواه هستند و هواداران دمکراسی باید در هر جا باید با هم کار کنند.
آقای داریوش همایون در سخنرانی پایانی از ویژگی‌های حزب مشروطه ایران آغاز کرد که نه برای سازمان دادن یک گرایش یا نمایندگان یک لایه اجتماعی و حتی صرفا برای مبارزه با جمهوری اسلامی، بلکه بر یک ایده، ایده ساختن جامعه‌ای با نظام ارزشهای لیبرال دمکراسی پایه گذاری شده است. وی همکاری نیروهای ملی و آزادیخواه را برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک برنامه اتمی جمهوری اسلامی و براندازی حکومت دینی و برقراری و حفظ نهادهای دمکراتیک در ایران پس از جمهوری اسلامی، اولویت بزرگ امروز دانست و به هموندان حزب هشدار داد که اگر امروز در رقابتهای درونحزبی معیارهای دمکراتیک زیرپا گذاشته شود فردا حزب شایسته به قدرت رسیدن نخواهد بود.
در نشستهای بعدی کنگره تغییرات اساسنامه برای برقراری کنترلهای بیشتر بر انتخابات شورای مرکزی، و برنامه‌های حزب برای افزلیش فعالیتهای تبلیعاتی گسترش سازمانی مورد بحث قرار گرفت و کنگره قطعنامه‌ای در باره فرایند تعیین نظام سیاسی و شکل حکومت ایران پس از جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس موسسان و برگزاری همه پرسی پس از آن زیر نظارت ملل متحد و با شرکت همه ایرانیان ازجمله هواداران جمهوری اسلامی تصویب کرد و رای داد که بنا به توصیه کنفرانس پاریس ۲۰۰۴ قطعنامه عدم تمرکز و حقوق اقوام که در کنفرانس لوس آنجلس ۲۰۰۳ تصویب شده بود به منشور حزب پیوست شود. در این قطعنامه طرح حزب درباره حکومتهای محلی آمده است.
در انتخابات شورای مرکزی ۱۸۱ عضو شوراهای شاخه‌های حزب در اروپا و امریکای شمالی رای دادند. بیشتر شاخه‌ها به دلیل مشکلات ورود به امریکا نتوانسته بودند در کنگره شرکت کنند. دارندگان اکثریت در این رای گیری به ترتیب زیر بودند:
آقای فواد پاشائی ۱۴۰
آقای نادر زاهدی ۱۲۹
آقای بهمن امیر حسینی ۱۲۳
خانم هایده توکلی ۸۱
آقای بابک قطبی ۷۱
آقایان شایان آریا و خسرو بیت اللهی با آرای برابر به عضویت جانشین انتخاب شدند.

در قطعنامه بر نکات زیر تاکید شد:
۱ ــ پایان اصلاحات آرایشی و آغاز مرحله سرنگونی به عنوان تنها راه حل مشکل جمهوری اسلامی
۲ ــ ضرورت دفاع از حقوق قربانیان تجاوز رژیم و پیوستن مبارزات درون و بیرون
۳ ــ پیشبرد فرایند همبستگی ملی و تقویت گفتمان دمکراسی لیبرال
۴ ــ مبارزه همگروه با برنامه اتمی رژیم به منظور جلوگیری از حمله به ایران
۵ ــ پشتیبانی از مبارزه با تروریسم بین المللی

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران