گزارش کنگره ششم حزب مشروطه ایران (کنگره یگانگی ملی) آخن ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶

ششمین کنگره حزب مشروطه ایران با شرکت شاخه ها و هسته های حزب در آلمان و بلژیک و هلند و بریتانیا و سوئد و امریکا و کانادا و حضور میهمانان حزب در روز های ۱۱ و ۱۲ نوامبر به میزبانی شاخه آخن برگزار شد. در نخستین نشست کنگره پس از خوشامد آقای یعقوبی رئیس شورای شاخه آخن آقای پاشایی دبیرکل حزب گزارشی از فعالیت های حزب در دو ساله گذشته داد و حشمت رئیسی سخنران میهمان و داریوش همایون رایزن شورای مرکزی و خسرو بیت اللهی از جنبش رفراندم و خانم جیلانی سخنرانی کردند و پیام تلفنی یک دختر دانشجو از ایران پخش شد.

آقای رئیسی از منافع همیشگی ایران و نه دوستی ها و دشمنی های همیشگی سخن گفت و خواستار آن شد تا تعریف تازه ای از واژه های دشمن و رقیب در ذهن های خود بسازیم. وی بر اینکه وظیفه و مسئولیت تک تک ما در شرایط امروز بیشتر از همیشه است تاکید کرد و یاداور شد که زمان احساس گرایی نیست.

آقای داریوش همایون پس از بررسی ماهیت دشمنی که با آن روبروئیم به ضرورت دگرگونی نگرش به مبارزه و اولویت ندادن به پویش قدرت اشاره کرد و آمادگی حزب را به اینکه در کنار همه نیروهای لیبرال و عرفیگرا از جمله روشنفکران مسلمان و نه اسلامگرا قرار گیرد اعلام داشت و ضمن ردکردن اعتبار و سودمندی شوراهای رهبری و مانند های آن هر تفاهم ملی را در گرو توافق های اصولی سازمانیافته ترین مخالفان اصلی جمهوری اسلامی دانست.

در نشست های بعدی کنگره شرکت کنندگان در بحث آزاد در مسائل حزبی پرداختند و گزارش کمیته ها و دفتر های حزب بررسی شد. در این بحث ها ضرورت بهبود کیفی هموندان و کادر سازی و روی آوردن هرچه بیشتر به تکنولوژی بالا در امور حزبی جای بالائی داشت. آقای افشین جورابی از کمیته طرح و برنامه بر تقویت ظرفیت شاخه ها و هسته ها که بالمآل قوی شدن حزب را در پی دارد تاکید نمود. وی گفت کمیت بیشتر اعضای حزب مطرح نیست، کیفیت آنها مورد نظر است.

بانو مهناز محرابی از کمیته زنان درباره ارتباط آن کمیته با حزب های آلمانی صحبت کرد و اظهار امیدواری نمود که با آشنایی و ارتباط بیشتر آنان با حزب مشروطه، بتوانند بیشتر به کمیته زنان کمک نمایند. خانم محرابی از راه اندازی نشست ماهانه در گپسرای حزب برای کمیته زنان خبر داد. وی همچنین شرکت اعضای حزب را در امضای لیست برای لغو مجازات سنگسار و نیز لیست برابری زن و مرد در ایران لازم دانست و توصیه کرد که امضا کنندگان به عضویت خود در حزب اشاره کنند که از جهت شناسایی بیشتر حزب در نزد فعالان سیاسی درون کشور سودمند است. بانو ثمین حاکمی از همان کمیته حضور آقایان در فعالیت های کمیته زنان را آزاد دانست.

آقای دکتر حمید تفضلی از کمیته آموزش سیاسی گزارشی از فعالیت های این کمیته از زمان برگزاری کنفرانس اروپایی در دلفت ـ هلند تا امروز را ارائه داد که شامل سخنرانی در شاخه ها ، حضور در پارلمان اروپا و مصاحبه با چند نشریه آلمانی بود. وی خواستار آن شد که بخشی از تارنمای حزب در اختیار آن کمیته نهاده شود.

بانو هایده توکلی از کمیته روابط خارجی از آنجا که آقای دبیرکل درگزارش خود به کنگره فعالیت های کمیته روابط خارجی را بیان داشته بود، برای صرفه جویی در وقت از شرح گزارش آن کمیته چشم پوشید و از زحمات آقای داود کاظمیه و نادر زاهدی سپاسگذاری نمود. به پیشنهاد آقای همایون قرار شد کمیته قطعنامه از این پس مرکب از کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی باشد. آقای بهمن زاهدی از کمیته تکنولژی در گزارش خود اعلام نمود که در سال گذشته بیش از هزار مقاله از بین چهار هزار مقاله موجود در تارنماهای ایرانی برگزیده و در تارنمای حزب قرارداده شده است و سامانه می کوشد با گشاده نظری دیدگاه ها و فعالیت های دگراندیشان را بازتاب دهد.

کنگره تغییرات زیر را در اساسنامه تصویب کرد:

۱ ـ برای هر شاخه نوبنیاد دوره آزمایشی شش ماهه گذاشته شود.
۲ ـ شاخه ها بتوانند تا پنج عضو پشتیبان داشته باشند. اعضای پشتیبان از حقوق اعضای عادی برخوردار و موظف به پرداخت ماهانه دستکم ۱۵ دلار حق عضویت خواهند بود ولی اجباری به انجام وظایف اعضای عادی حزب منجمله حضور در نشست های شاخه ندارند.
۳ ـ اشتراک روزنامه راه آینده از شرایط عضویت افراد در حزب حذف شود.
۴ ـ مدت زمان مجاز برای تبلیغات کاندیدا های عضویت در شورای مرکزی تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز کنگره باشد.
آنگاه رای گیری برای گزینش اعضا شورای مرکزی تازه به عمل آمد. نتیجه رای گیری با توجه به انصراف پیش از آغاز رای گیری بانو پریا ثمر از نامزدی در شورای مرکزی به ترتیب رای به قرار زیر است:

آقای نادر زاهدی ۱۵۳ رای
بانو هایده توکلی ۱۲۲ رای
آقای دکتر حسین یزدی ۱۱۷ رای
آقای بهمن امیرحسینی ۱۱۲ رای
آقای فواد پاشایی ۹۹ رای
آقای بابک قطبی ۵۸ رای
آقای عبدالرضا کرمی ۳۹ رای
آقای شایان آریا ۳۲ رای
آقای اصغر مردانی ۲۵ رای
بانو پریا ثمر ۶ رای

شورای مرکزی تازه آقایان فواد پاشائی و نادر زاهدی را به عنوان دبیر کل و معاون دبیر کل حزب انتخاب کرد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران