هفتمین کنگره دو سالیانه حزب مشروطه ایران که به یاد رایزن درگذشته شورای مرکزی شاد روان اسدالله مروتی نامگذاری شد در روزهای برابر با ۲ _ ۳ آذز ۱۳۸۷
۲۲ – ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ در واشینگتن با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه های حزب و میهمانان شاخه واشینگتن برگزار شد.

 

در نخستین نشست کنگره، نشست بامداد شنبه پس از شادباش آقای مهندس احمد مظاهری رئیس شاخه واشینگتن و سخنرانی آقای دکتر خسرو اکمل رایزن شورای مرکزی درباره سابقه رابطه ایران و امریکا و مسله اتمی جمهوری اسلامی، آقای فواد پاشائی دبیر کل حزب گزارش دو ساله فعالیت های شورای مرکزی را دادند. سپس شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی مبسوطی نظر خود را در باره تفاوت میان شکل و محتوای نظام سیاسی و اهمیت دمکراتیک بودن محتوای نظام بیان داشتند و بار دیگر بر ضرورت همکاری نیرو های مخالف تاکید کردند. آقای دکتر امیر حسین گنج بخش از فراکسیون جمهوریخواه مستقل در بحث روشنگرانه ای ضرورت اسطوره زدائی از تاریخ و پذیرفتن مسئولیت را یادآور شدند و گفتند برای تفاهم و همکاری لازم نیست افراد در همه چیز هم نظر باشند یا از عقاید خود دست بردارند.

آقای دکتر محمد خوبروی پاک سخنران میهمان دیگر به مسئله حقوق اقوام در چهارچوب ملت یگانه ایران و روشنگری ابهامات و سوء تعبیراتی که در این بحث راه یافته است پرداختند.

موضوع سخنرانی آقای دکتر اسماعیل نوری علا که از تلفن پخش شد خود حزب مشروطه ایران بود. ایشان با توجه به تکیه ای که حزب بر مشروطیت می کند خواستار آن بودند که روشن شود حزب از کدام مشروطیت دفاع می کند. همچنین با توضیح تفاوت میان برنامه سیاسی یک حزب و ایدئولوژی، هشدار دادند که حزب مشروطه ایران به دام ایدئولوژیک شدن نیفتد.

سپس آقای دکتر حمید علیزاده پیام های شادباش بخشی از شورای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خارج و بخش دانشجوئی در ایران و نیز شادباش آقای مهندس حشمت الله طبرزدی را به کنفرانس ابلاغ کردند.

در پایان آقای داریوش همایون در سخنرانی کوتاه تلفتی خود پس از تحلیل نظرات سخنرانان میهمان و خاطر نشان کردن نکته های پر اهمیتی که در سخنرانی ها بود به سه مقوله که برای حزب اهمیت ویژه دارد اشاره کردند. نخست دفاع از عرفیگرائی و تسلیم نشدن به گرایش های فرصت طلبانه و بهره برداری سیاسی از مذهب؛ دوم ضرورت حیاتی نگهداری ایران که از این نظر هیچ گروه سیاسی به پای حزب مشروطه ایران نمی رسد؛ و سوم گشاده کردن فضای فکری حزب که با تاکید بیشتر بر لیبرال دمکراسی حاصل خواهد شد.

در سه نشست بعدی کنگره اصلاحات پیشنهادی منشور و اساسنامه حزب طرح و با تغییراتی تصویب شد و گروه های کار کنگره راهکار هائی در باره کارکرد ارگان های حزبی در زمینه ارتباطات و تبلیغات و روابط خارجی و شبکه حزبی در داخل پیشنهاد کردند.

در پایان انتخابات شورای مرکزی تازه به عمل آمد و آقایان دکتر نادر زاهدی، فواد پاشائی، شایان آریا، مهدی موبدی و داود کاظمیه به ترتیب به عضویت شورا و آقایان دکتر حسین یزدی و علی عالم زاده به عنوان اعضای جانشین برگزیده شدند. شمار آراء میان ۱۲۷ تا ۳۴ رای بود. شورای مرکزی تازه آقایان فواد پاشائی و دکتر نادر زاهدی را به عنوان دبیر کل و معاون دبیر کل حزب انتخاب کرد.همچنین شورای مرکزی در اولین نشست خود آقایان دکتر داریوش همایون و دکتر خسرو اکمل را به عنوان رایزنان شورای مرکزی برگزید.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران