بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

17 بهمن 1399 / ۵ فوریه 2021

حسین یزدی افتخار ما بود و خواهد ماند

با اندوهی بی پایان میهن پرستی یگانه، انسانی والا و هموندی صدیق را از دست داده ایم. دکتر حسین یزدی که در راه خدمت به کشورمان و تامین منافع ملی ایران بیش از ۱۶ سال از دوره جوانی را در زندان های رژیم کمونیستی آلمان شرقی به سر برد، روز جمعه هفدهم بهمن / پنجم فوریه درگذشت.

دکتر حسین یزدی پس از فاجعه انقلاب اسلامی تا آخرین روزهای زندگی با کوششی خستگی ناپذیر همواره در صف اول مبارزه برای سرنگونی رژیم پلید و ویرانگر جمهوری اسلامی و رهایی ایران و برقراری دمکراسی در کشورمان حضور داشت و سربازی جان بر کف برای سرزمینمان بود.

خدمات او در ده سال عضویت در شورای مرکزی و نیز راهنمایی های او به عنوان رایزن مطبوعاتی شورا را هرگز فراموش نخواهیم کرد و بر سوگند خود برای تداوم نبرد با رژیم جمهوری اسلامی تاکید می کنیم.

درگذشت دکتر حسین یزدی را که به یقین سمبل و سرمشق مقاومت و استواری علیه دشمنان ایران بود، از صمیم قلب به خانواده وی و همه ایران دوستان تسلیت می گوییم.

حسین یزدی افتخار ما بود و خواهد ماند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)