سردبیر محترم سامانۀ حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

 

بحث ها و نوشته های پیرامون کنگرۀ هشتم را با دقت و حساسیت و با افتخار دنبال کرده ام.

قطعنامۀ کنگرۀ هشتم، به ویژه با الویت بخشیدن دگرباره بر یکپارچگی کشور و یگانگی ملت ایران در هر شرایط و با هر حکومت، درخشان است.

لطفا شادباش و احترام مرا برای همۀ دستاوردهای ارزنده تان بپذیرید و با دوستان قسمت کنید.

حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات)، با کوششی که در پالایش فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی و برهنه کردن تومان فرهنگ و سیاست ما از خشونت داشته است،شوق و سربلندی ژرف تری به ایرانی بودن من می دهد.

به باور من قطعنامۀ این کنگره، مانند منشور حزب و مانند کتاب ارزشمند «حزبی برای اکنون و آینده» آن آخرین تردیدها و پیوندهای سست با جهان سوم و خاورمیانه و کشور اسلامی را گسست و ما را در جهان رهاکرد؛ و رهایی حتما به آزادی خواهد رسید.
برای من ورای بستگی های اندیشه و عاطفه، وظیفه، بلکه خویشکاری است که ارج گزار تلاش حزب سیاسی ای باشم که گرچه هموند رسمی اش نیستم، بسیار از آن آموخته ام و باوردارم که در متن کوشش هایش توانسته ام در حدود و اندازه های خود، انسان خوب تری باشم.

پاینده باشید و همچنان ببالید.

با احترام
ماندانا زندیان

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)