حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

211 مطالب 0 دیدگاه‌ها

گزارش کنگره: کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی

کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی گزارش کنگرهکنگره پنجم حزب مشروطه ایران در روزهای ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴ با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه‌های حزب در اروپا و امریکای شمالی و شورای مرکزی در لوس آنجلس برگزار شد. که کنگره همبستگی ملی نام گرفته...

قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )پایه‌های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از همان فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدین منظور فرایندی لازم است که دارای ویژگیهای زیر باشد: ۱ ــ...

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)

پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای پاک کردن ایران از حکومت دینی و جهان بینی خرافی قرون وسطائی و فرهنگ سیاسی استبداد زده همراه بود. حزب...

قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق بشر هردو می‌گنجد؛و از آنجا که حزب مشروطه ایران مردمسالاری...

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایرانپس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز، و در نو ساختن فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانی پیشتاز باشد، حزب مشروطه ایران چهارمین کنگره خود را در...

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

سخنران : دکتر داریوش همایون بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل ایران پرداخته شود بلکه، بیشتر مجال می‌دهد که با دوستانمان تجدید عهد بکنیم و ارتباطات را نزدیک‌تر بکنیم چرا که...

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور داشته باشم. همانطور که آگاهید بیماری نابهنگام فرزندم ده ماه است که همچون بختکی شوم بر زندگی من و خانواده ام...

قطعنامه کنگره دوم

قطعنامه دومین کنگره جهانی سازمان مشروطه خواهان برلین 21 و 22 نوامبر 1998 / 30 آبان و یک آذر 1377  پیکار مردم ایران بر ضد ولایت فقیه و الیگارشی آخوندی با بالا گرفتن بزرگترین بحران اقتصادی رژیم و در یک فضای سیاسی انفجاری وارد مراحل حساس...

قطعنامه کنگره اول

قطعنامه نخستین کنگره جهانی سازمان مشروطه‌خواهان ایران واشنگتن 7 و 8 دسامبر 1996 / 17 و 18 آذر 1375  با تشدید مبارزه با جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها، تلاش‌های رژیم نیز برای سرکوب هر چه بیشتر دگراندیشان و شکاف انداختن در سطح مبارزه و فریب دادن...