بابک قطبی

10 مطالب 0 دیدگاه‌ها

دکتر امیر حمیدی:گزارشی درباره سفر هییت ایرانی _ آمریکایی به اسرائیل

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : گزارش در باره سفر هیت ایرانی - آمریکایی به اسرایل سخنران : اقای دکتر امیر حمیدی ( دیپلمات و کارشناس بین المللی و رایزن حزب ) حزب مشروطه ایران · سخنرانی اقای دکتر امیر حمیدی در...

سعید جباری : نگاه به آینده

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : نگاه به آینده سخنران : آقای سعید جباری ( کنشگر سیاسی _ رایزن حزب مشروطه ایران ) حزب مشروطه ایران · سعید جباری ,نگاه به آینده

نازنین انصاری : نقش مطبوعات آزاد و مستقل در راه مبارزه با جمهوری اسلامی

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : نقش مطبوعات آزاد و مستقل در راه مبارزه با جمهوری اسلامی سخنران : خانم نازنین انصاری حزب مشروطه ایران · نازنین انصاری،نقش مطبوعات آزاد و مستقل در راه مبارزه با جمهوری اسلامی

دکتر امیر حمیدی – سرانجام گفتگو های جمهوری اسلامی با 5+1 در مورد برجام

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : سرانجام گفتگو های جمهوری اسلامی با 5+1 در مورد بر جام سخنران : آقای دکتر امیر حمیدی حزب مشروطه ایران · دکتر امیر حمیدی،سرانجام گفتگو های جمهوری اسلامی با ۵+۱ در مورد بر جام

دکتر بهرام بیگلری , سیستم آموزش عالی برای حفظ نظام در جمهوری اسلامی

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : سیستم آموزش عالی برای حفظ نظام در جمهوری اسلامی سخنران : آقای دکتر بهرام بیگلری حزب مشروطه ایران · دکتر بهرام بیگلری

دکتر شهرام خلدی : فدرالیسم بعد از براندازی و مخاطرات آن برای ایران

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : فدرالیسم بعد از براندازی و مخاطرات آن برای ایران سخنران : دکتر شهرام خلدی حزب مشروطه ایران · دکتر شهرام خلدی ، فدرالیسم بعد از براندازی و مخاطرات آن برای ایران

دکتر حسن منصور : وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی

سخنران : دکتر حسن منصور موضوع : وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی دفتر پزوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) حزب مشروطه ایران · دکتر حسن منصور ، وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی

نادر صدیقی : انتخابات ایالات متحده آمریکا

سخنران : نادر صدیقی موضوع : انتخابات ایالات متحده آمریکا دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) حزب مشروطه ایران · نادر صدیقی : انتخابات ایالات متحده آمریکا

منوچهر یزدیان : تجزیه ملت ایران به ” اتنیکها “

سخنران : منوچهر یزدیان موضوع : تجزیه ملت ایران به "اتنیکها " دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات ) حزب مشروطه ایران · منوچهر یزدیان , تجزیه ملت ایران به “اتنیکها ",

مرضیه پولاد چنگ : اهمیت پادشاهی در ایران با توجه به اسطوره شناسی

سخنران : مرضیه پولاد چنگ موضوع : اهمیت پادشاهی در ایران با توجه به اسطوره شناسی دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) حزب مشروطه ایران · مرضیه پولاد چنگ : اهمیت پادشاهی در ایران با توجه به اسطوره شناسی
Arabic English French German Persian