مهناز همدانیان

69 مطالب 0 دیدگاه‌ها

قطعنامه کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

قطعنامه کنگره سيزدهم حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) کنگره ایرانگرایی (دکتر خسرو اکمل) 29 و 30 شهریور 1399 / ١٩ و ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ «ايرانگرايی» مدرن و خردبنياد - ستون پايداری و سربلندی ملت ايران در آينده ملت و فرهنگ ايران، اکنون بيش از هزارو چهارصد سال است که در...

گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ایرانگرایی – دکتر خسرو اکمل 29 و 30 شهریور 1399 / 19 و 20 سپتامبر 2020     کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با عنوان ایرانگرایی و با یاد دکتر خسرو اکمل دبیرکل پیشین و رایزن...
EnglishFrenchGermanPersian