27.4 C
تهران
دوشنبه, فروردین ۳۰, ۱۴۰۰
اسناد حزبی

اساسنامه (1994-2014)

CPI

مقدمه

ماده ۱ ـ حزب مشروطه ایران که در این اساسنامه حزب نامیده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به منظور سازماندهی پیکار رهایی و بازسازی ایران بر پایه یگانگی ملی و تمامیت ارضی و استقلال ایران و برقراری مردمسالاری و احترام به حقوق ‌بشر و میثاق‌های پیوست آن تشکیل می‌شود و در مبارزه مشترک آماده همکاری با همه نیروهای ملی و آزادیخواه است که به اصول یاد شده تعهد داشته باشند. اصول عقاید و برنامه سیاسی حزب در منشور آن آمده است که بر همه اسناد حزب اولویت دارد و با الهام از قانون اساسی مشروطیت ایران و نیز بر پایه بیانیه ۱۴ ماده‌ای پادشاه تدوین شده است.

فصل یک: ارکان حزب

ماده ۲ ـ   ارکان حزب عبارتند از:
۱ ) شاخه – هسته
۲ ) شورای مرکزی
۳ ) کنگره

بخش یکم: شاخه ـ هسته

ماده ۳ – ایرانیان مشروطه‌خواه در هر شهری می‌توانند شاخه حزب را در میان خود بر پایه منشور و اساسنامه حزب تشکیل دهند. اگر در شهری تعداد مشروطه‌خواهان داوطلب تشکیل شاخه از ۱۵ تن کمتر باشد به صورت هسته حزب عمل خواهند کرد. اعضای هسته از نظر پیوند و وظایف حزبی مانند بقیه اعضای حزب هستند. هسته ها می‌توانند به یکدیگر یا به نزدیک ترین شاخه شهر خود بپیوندند.
تبصره ــ تشکیل هسته به اجازه شورای مرکزی است. خویشاوندان بلافصل (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان) نمی‌توانند اکثریت هموندان هسته را تشکیل دهند.

ماده ۴- برای تشکیل شاخه داوطلبان با دعوت از تعداد هر چه بیشتر از ایرانیان مشروطه‌خواه منطقه خود در جلسات آشنایی و روشنگری، مجمع عمومی مؤسس شاخه را با شرکت کسانی که برگ ‌عضویت را امضاء کرده‌اند برگزار و شورای‌شاخه را انتخاب ‌می‌کنند. انتخابات باید با ضابطه‌های دمکراتیک باشد، مانند دادن فرصت به اعضاء برای آشنایی و تبادل نظر و سخنرانی های انتخاباتی و معرفی نامزدهای عضویت شورا و رای‌گیری توسط هیئت نظارت سه نفری از افرادی که خود کاندیدا نیستند.
تبصره ــ مجمع عمومی مؤسس شاخه باید با حضور نماینده شورای مرکزی باشد و شاخه تنها پس از دوره آزمایشی شش ماهه و دریافت اعتبارنامه از سوی شورای مرکزی رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵ ـ شاخه ها و هسته های حزب می توانند علاوه بر هموندان عادی، تا پنج عضو پشتیبان انتخاب کنند. هموندان پشتیبان می باید دارای شرایط عضویت باشند و حد اقل در ماه معادل 10 دلار به حزب کمک مالی کنند. اگر اعضای پشتیبان به دلایل گوناگون نتوانند در فعالیت های عادی حزبی شرکت کنند مشمول مقررات اعضای عادی حزب نخواهند شد. 

ماده ۶ – ارگان‌های شاخه عبارتند از: مجمع عمومی، شورا.

ماده ۷ – مجمع عمومی از همه اعضای شاخه تشکیل می‌شود و بالاترین ارگان شاخه است. وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است:
۱ ) بررسی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های شاخه.
۲ ) رسیدگی به گزارش و مطالب طرح شده از سوی شورا و موضوعاتی که از سوی اعضاء پیشنهاد می‌شود.
۳ ) انتخاب اعضاء شورا.

ماده ۸ – مجمع عمومی هر سال یک بار در سه ماهه اول سال ایرانی برگزار می‌شود. اداره نخستین جلسه اجلاس مجمع عمومی با رئیس سنی است. نخستین کار مجمع عمومی انتخاب هیئت رئیسه مرکب از سه نفر است که از میان خود یک رئیس و نایب رئیس و دبیر انتخاب می‌کنند و اداره جلسات مجمع عمومی را بر عهده می‌گیرند. مأموریت هیئت رئیسه تا پایان اجلاس مجمع عمومی است.:

ماده ۹ – هر زمان که دست کم یک سوم اعضای شاخه  درخواست برگزاری نشست همگانی  داشته باشند شورا باید از اعضاء بدین منظور دعوت کند. نشست همگانی به هیچ روی جانشین مجمع عمومی نیست.

ماده ۱۰ – اعضای شورا به مدت یک سال به اکثریت نسبی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای شورا به نسبت اعضای شاخه و بر طبق جدول پیوست اساسنامه است. اعضای شورا می‌باید دست کم یک سال سابقه عضویت در حزب را داشته باشند، مگر در شاخه‌های نوبنیاد یا بازسازی شده. شورا مسئولیت اداره شاخه را دارد و از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس با اکثریت نسبی انتخاب می‌کند. اگر رئیس به هر علت نتواند به کار ادامه دهد نایب رئیس وظایف او را انجام می‌دهد. شورا می‌تواند برای کارهای خود آیین‌نامه‌هایی در حدود اساسنامه تدوین کند ولی آیین‌نامه‌ها هیچگاه جانشین اساسنامه نخواهد شد.
تبصره ــ در صورتی که هر یک از اعضای شورا به هر علت به کار ادامه ندهد دارندگان ‏اکثریت در انتخابات شورا به‌ترتیب جانشین او می‌شوند.

ماده ۱۱ – مأموریت شوراهایی که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند تا موعدی است که در اساسنامه ذکر شده است مگر آنکه کمتر از شش ماه مانده باشد که به سال بعد می‌افتد.

ماده ۱۲ – شورا می‌تواند برای انجام کار های خود کمیته های اجرائی تشکیل دهد و نیز از خدمات غیر اعضاء نیز به عنوان کارشناس و رایزن استفاده کند.

ماده ۱۳ – شرایط هموندی در حزب به قرار زیر است:
۱ ) ایرانی بودن، ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را پذیرفته‌اند نیز می‌توانند به عضویت درآیند.
2) پذیرفتن منشور و اساسنامه حزب و امضای درخواستنامه عضویت.
3) داشتن 18سال به بالا
4) گذراندن دوره شش ماهه آشنائی با حزب.
5) تایید عضویت از سوی شورا.

ماده ۱۴ – داشتن عضویت در بیش از یک شاخه یا هسته و همچنین در احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی دیگر ممنوع است

ماده ۱۵ – نام و نشان اعضای شاخه‌ها می‌باید در اختیار شورای مرکزی باشد. بدین منظور اصل درخواستنامه عضویت اعضای شاخه به شورای مرکزی فرستاده می‌شود و در هر انتخابات شورای شاخه، نام شرکت کنندگان در مجمع عمومی شامل کسانی که وکالت داده اند، در صورت جلسه ثبت و همراه آن به شورای مرکزی گزارش خواهد شد.

ماده ۱۶ – اعضا می‌توانند شاخه خود را تغییر دهند. برای تغییر ‌شاخه موافقت شورای شاخه‌ای که درخواست عضویت آن را داده‌اند لازم است و گزارش آن باید به شورای مرکزی داده شود.

ماده ۱۷ – در هیچ شرایطی نمی‌توان هموندی را مجبور به ماندن در شاخه یا تغییر آن ‏کرد.

ماده ۱۸ – اخراج از عضویت شاخه با اکثریت دو سوم آرای شورا امکان پذیر خواهد بود. در مورد اخراج اعضای شورا از شاخه موافقت شورای مرکزی نیز لازم است.

ماده ۱۹ – شاخه‌ها باید در دعوت افراد به عضویت، رعایت ملاحظات امنیتی را بکنند و در همه فعالیت‌ها در هر مرحله باید دقت شود که حزب در برابر عوامل نفوذی حفظ و ملاحظات امنیتی رعایت شود..

بخش دو: شورای مرکزی

ماده ۲۰ – شورای مرکزی از سوی کنگره و از میان اعضای آن انتخاب می‌شود و وظایف آن به قرار زیر است:
۱ ) هماهنگ کردن و اداره عمومی حزب و آنچه که از حدود صلاحیت و توانایی شوراهای شاخه‌ها بیرون است.
۲ ) نظارت بر رعایت و اجرای منشور و اساسنامه و تصمیمات کنگره.
۳ ) رفع اختلافات و رسیدگی به شکایات درحزب.
۴ ) نمایندگی حزب در مراجع گوناگون و در جاهایی که از حد شاخه‌ها بالاتر است.
۵ ) نظارت بر تشکیل شاخه ها و صدور اعتبارنامه برای آنها و کوشش درگسترش حزب.
۶ )  اخراج اعضای حزب پس از رسیدگی توسط کمیسیون بررسی پنج نفری با حضور  هموندی که ادامه عضویت او به زیان مصالح حزبی تشخیص داده شده است. اگر هموند مورد نظر دو بار به فاصله دو هفته به دعوت کمیسیون ویژه حاضر نشود رسیدگی غیابی خواهد بود. 
۷ ) انحلال شاخه‌ها به موجب اساسنامه.
۸ ) برگزاری کنگره.
۹ ) اداره رسانه‌های حزب مانند گپسرا و رسانه‌های الکترونیک.
تبصره ــ غیر از شورای مرکزی هیچ ارگان دیگر حزب حق انتشار نشریه یا رسانه  رسمی و اعلامیه ندارد مگر با موافقت شورای مرکزی. انتشار خبر فعالیت شاخه‌ها در رسانه‌های همگانی از سوی آنها مجاز است.

ماده ۲۱ – تعداد اعضای شورای مرکزی پنج تن و دوره آن دو سال است. اعضای شورای مرکزی از میان اعضای حزب، با رأی نسبی انتخاب می‌شوند. هر کدام از اعضای شورای مرکزی به هر دلیل نتوانند به‌ کار ادامه دهند از میان دارندگان اکثریت در انتخابات شورای مرکزی به ترتیب جانشین آنها خواهند شد. عضویت بیشتر از یک نفر از یک شورا یا هسته در شورای مرکزی ممنوع است. در این موارد تنها نامزدی که بیش از دیگران رأی آورده است به شورای مرکزی راه می‌یابد و آرای بقیه به حساب نخواهد آمد.
نامزدان عضویت شورای مرکزی می باید دست کم سه سال عضویت حزب را داشته باشند.

ماده ۲۲ – تقسیم وظایف و چگونگی ارتباط و ترتیب کارهای شورای مرکزی با خود آن است و می‌تواند به مسئولیت خود رایزن و دفتر و کمیته‌های ویژه‌ای تعیین کند. اعضای شورای مرکزی به عنوان یک گروه عمل می‌کنند و نه به عنوان شخص خود. تصمیمات شورای‌مرکزی به اکثریت سه تن اعتبار دارد ولی همه اعضا می‌باید در تصمیم گیری‌ها البته با درنظر داشتن مشکلات ‌ارتباطی و ناهمزمانی‌ها مشارکت داشته باشند و از تصمیمات آگاهی یابند. اعضای شورای مرکزی از میان خود دبیرکل و معاون دبیرکل و خزانه‌دار حزب را برمی‌گزینند. دبیرکل هماهنگ‌کننده شورای مرکزی است. معاون دبیرکل در غیاب او وظایف دبیرکل را انجام می‌دهد. خزانه‌دار مسئول انتظام امور مالی حزب است و می تواند از هموندان شورای مرکزی نباشد.

ماده ۲۳ – در صورتی که مصالح حزب برکناری هر یک از اعضای شورای مرکزی را از شورای مرکزی یا حزب ایجاب کند دلایل برکناری با توجه به نظرات شورا یا هسته مربوط با حضور خود عضو مورد نظر، و اگر پس از دو بار دعوت ‏کتبی هر یک به فاصله دو هفته حضور نیافت، در غیاب او در شورای مرکزی بررسـی می‌شود وشورای مرکزی رأی به برکناری می‌دهد. برکناری هموندان حزبی نیز از عضویت حزب به همین ترتیب خواهد بود.  

بخش سوم: کنگره

ماده ۲۴ – کنگره بالاترین رکن حزب است و هر دو سال یک بار در سه ماهه دوم سال ایرانی برگزار می‌شود و محل آن تا آنجا که بتوان به صورت متناوب در امریکا و اروپا خواهد بود تا هنگامی که امکان برگزاری در ایران فراهم ‌شود. وظایف کنگره به قرار زیر است:
۱ ) رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و تعیین سیاست‌های حزب.
۲ ) تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای اعضای کنگره
۳ ) تغییر منشور و اساسنامه در صورت تمایل اعضای کنگره.
۴ ) انتخاب اعضای شورای مرکزی
تبصره ــ در مورد بند (۴) رأی نسبی کنگره اعتبار دارد

ماده ۲۵ – کنگره از اعضای حزب تشکیل می‌شود و هر عضو کنگره به عنوان خودش رأی می‌دهد. مقررات اداره کنگره مانند مجمع‌عمومی است. اعضای حزب در صورتی حق رای و انتخاب شدن خواهند داشت که در طول ماموریت شورای مرکزی ماهانه معادل پنج دلار امریکائی به شورای مرکزی برای اداره حزب کمک کرده باشند. خزانه داری حزب موظف است گواهی های پرداخت را در اختیار کمیسیون انتخابات بگذارد.

ماده ۲۶ – برای برگزاری کنگره فوق العاده تصویب دو سوم شاخه‌ها و هسته‌های دارای حد نصاب لازم است. ترتیب برگزاری کنگره فوق العاده مانند کنگره عادی است.

فصل سه: کمیسیون انتخابات

ماده ۲۷ – حد اکثر سه ماه پیش از کنگره کمیسیون انتخابات به ترتیب زیر برگزیده می شود:
۱) پس از اعلام نامزدی داوطلبان عضویت در کمیسیون انتخابات از میان اعضای حزب نام و نشان آنها توسط شورای مرکزی به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها می ‌رسد.
 ۲) شاخه ها و هسته هر کدام حد اکثر تا دو هفته سه تن را از میان داوطلبان بر می گزینند و رای خود را به شورای مرکزی می فرستند.
۳) شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته به آگاهی شاخه ها و هسته ها می رساند. 

ماده ۲۸ – اعضای کمیسیون انتخابات پیشاپیش تعهد می‌کنند که در انتخابات شورای مرکزی دوره بعد نامزد نخواهند شد و نام آنها به هر صورت در فهرست نامزدهای شورای مرکزی دوره بعد نخواهد آمد. اگر هر کدام از اعضای کمیسیون انتخابات نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثریت در کمیسیون انتخابات به ترتیب جانشین آنها خواهند شد. ترتیب کار کمیسیون از سوی اعضای آن تعیین می‌شود.

ماده ۲۹ – اعلام نامزدی شورای مرکزی باید تا دو ماه پیش از کنگره به دبیرخانه حزب در شورای  مرکزی برسد. به اعلام های پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 دبیرخانه تا یک هفته پس از رسیدن هر اعلام نامزدی باید آن را به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها و کمیسیون انتخابات برساند.

ماده ۳۰ – وظایف کمیسیون انتخابات به قرار زیر است:
۱ – نظارت در اعلام نام نامزدهای شورای مرکزی به همه شاخه‌ها و هسته‌ها در مهلت مقرر، و نظارت بر آزادی انجام فعالیت های انتخاباتی نامزدها. منظور از فعالیت های انتخاباتی، همه روش های معمول در انتخابات کشورهای دمکراسی غربی است، از جمله تشکیل جلسات انتخاباتی و تبلیغات و ائتلاف ها.
۲ – نگهداری نام دارندگان حق رای در کنگره. شورای مرکزی موظف است نام اعضای شوراها و رای دهندگان هسته‌ها را که به تعهد موضوع ماده 25 عمل کرده اند دو هفته پیش از کنگره در اختیار کمیسیون انتخابات بگذارد. این نام ها به نوبه خود در اختیار هیئت نظارت کنگره گذاشته خواهند شد.
۳ – نظارت بر رای های غیابی اعضای کنگره که در پاکت های دربسته به دبیرخانه حزب می‌رسد. دبیرخانه باید تعداد پاکت های رای را تا پیش از رای‌گیری به آگاهی کمیسیون انتخابات برساند.
۴ – رسیدگی به شکایت های مربوط به انتخابات شورای مرکزی.

ماده ۳۱ – اگر کمیسیون انتخابات به دلیل تخلفات عمده‌ اساسنامه‌ای در جریان انتخابات شورای‌مرکزی (به‌معنی محروم کردن غیرقانونی اعضای کنگره از شرکت در انتخابات، و جلوگیری از فعالیت های مجاز، و مداخله غیرمجاز موثر در نتیجه انتخابات، رای به ابطال انتخابات هرکدام از اعضای شورای مرکزی بدهد به ترتیب از میان دارندگان اکثریت در انتخابات شورای مرکزی جانشین آنها خواهند شد. در صورتی که اکثریت اعضای شورای مرکزی عضویت خود را از دست داده باشند انتخابات باطل می‌شود و شورای مرکزی پیشین موقتا تا تشکیل کنگره فوق العاده و انتخاب شورای مرکزی جدید اداره حزب را در دست می‌گیرد.

ماده ۳۲ – رای‌گیری دوباره برای شورای مرکزی به صورت کتبی و از میان نامزدهایی خواهد بود که باردیگر نامزدی خود را در مهلتی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین می‌شود اعلام‌می‌دارند. نامزدها توسط کمیسیون اعلام می‌شوند و رای ها به نشانی که کمیسیون انتخابات تعیین کرده فرستاده می‌شوند. کسانی که انتخابات آنها باطل شده نمی‌توانند در این رای‌گیری نامزد شورای مرکزی شوند. پس از اعلام دارندگان اکثریت در انتخابات تازه شورای مرکزی، کار کمیسیون انتخابات و شورای مرکزی پیشین پایان می‌یابد. رسیدگی و رای‌گیری دوباره نباید از دو ماه پس از کنگره بیشتر بکشد.

ماده ۳۳ – نامزدهای عضویت شورای مرکزی حق برابر استفاده از وسائل تبلیغاتی در درون حزب را دارند و شورای مرکزی باید وسائل لازم را در حد امکان برای آنها فراهم کند. تبلیغات انتخاباتی در بیرون حزب به معنی آگهی در رسانه‌ها ممنوع است. نامزدها می‌توانند به ‌هزینه خود آگهی انتخاباتی در رسانه‌های داخلی حزب شامل رسانه‌های شخصی و همچنین اطلاعیه‌های تبلیغاتی در درون حزب انتشار دهند. انجام وظایف حزبی مانند شرکت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها فعالیت تبلیغاتی بشمار نمی‌آید.

فصل چهار : مقررات گوناگون

ماده ۳۴ – حد نصاب رسمیت جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل نصف به‌علاوه یک اعضاست. درصورتی که پس از دعوت مجدد به فاصله دو تا چهار هفته نیز چنان حد نصابی حاصل نشود، جلسات با عده شرکت کننده رسمیت می‌یابد. تصمیمات در همه موارد و در همه مراجع حزب باید با اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) باشد مگر در مواردی که اساسنامه استثناء کرده باشد. نصاب رسمیت جلسات شورا همواره نصف به علاوه یک اعضا است و با کمتر از آن هیچ تصمیمی نمی توان گرفت. منظور از شرکت، حضور یا دادن وکالت یا رأی‌کتبی با استفاده از همه ‌وسایلی است که تکنولوژی ‌نوین میسر می‌سازد.

ماده ۳۵ – زمان و محل جلسات شورا و مجمع عمومی و کنگره باید به ترتیب دست کم یک هفته، یک ماه، و دو ماه قبل به آگاهی اعضاء برسد مگر در موارد اضطراری.

ماده ۳۶ – در انتخابات در صورتی که رای دو نفر آخر برابر باشد میان آنها رای‌گیری خواهد شد. رای‌گیری در انتخابات مخفی است مگر آنکه رای دهنده نخواهد یا از نظر تکنیکی ناممکن باشد. در مورد اعضای جانشین اگر تعداد آرایشان برابر باشد قرعه گیری می‌شود.

ماده ۳۷ – دادن وکالت از سوی اعضای حزب و شورای شاخه و شورای مرکزی مجاز است. به یک نفر نمی‌توان بیش از یک وکالت داد مگر در مورد کنگره. دارنده وکالت در هر صورت می‌باید عضو همان ارگان یا رکن باشد یعنی مجمع عمومی (برای اعضای شورا) و  هسته و شورای شاخه و شورای مرکزی. وکالت می‌باید کتبی باشد. اگر اعضاء نظر و رأی خود را کتبی یا به وسائل دیگر بفرستند نمی‌توانند وکالت بدهند.

ماده ۳۸ – در مواردی که شورایی به دلیل اختلاف داخلی نتواند به کار ادامه دهد به صورت زیر عمل خواهد شد:
۱ ) شورای مرکزی یکی از اعضای حزب را به عنوان داور مأمور رفع اختلافات خواهد کرد.
۲ ) اگر اختلافات حل نشد، شورای مرکزی شورا را منحل و از اعضای شاخه دعوت خواهد کرد که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و نظارت نماینده شورای مرکزی شورای تازه‌ای برای بقیه مدت شورای منحل انتخاب کنند.

ماده ۳۹ – در مواردی که اکثریت اعضای شاخه پیش از موعد کتباً درخواست تجدید انتخابات شورا را داشته باشند شورای مرکزی نماینده خود را برای تشکیل مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای شورای تازه خواهد فرستاد. مأموریت شورای تازه برای بقیه مدت شورای منحل شده خواهد بود

ماده ۴۰ – رئیس شورا یا شورای مرکزی سخنگوی آن است مگر آنکه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشند. سخنگویان در هر سطح و برای هر مورد باید در حدود تعیین شده از سوی شورا یا شورای مرکزی عمل کنند.

ماده ۴۱ – دعوت از میهمانان و غیر اعضاء برای شرکت و سخنرانی در جلسات عمومی و مجمع عمومی و کنگره بلامانع است.

ماده ۴۲ – علامت ( آرم ) حزب، شیروخورشید و شمشیر است که دست چپ خود را روی کره نهاده است و رو بسوی چپ دارد. رنگ علامت حزب، طلائی بر روی زمینه لاجوردی است. همه اوراق رسمی حزب باید از روی نمونه تعیین شده شورای مرکزی باشد.

ماده ۴۳ – این اساسنامه در 43 ماده و 5 تبصره به علاوه پیوست قطعنامه های کنگره سوم در حقوق زنان و کودکان (11 ? 12 نوامبر 200) و کنگره پنجم ( 11 – 12 مهر 1383 / 2 – 3 اکتبر 2004) حزب مشروطه ایران در همه پرسی و نظام سیاسی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی و قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب) در کنگره هشتم حزب، کنگره سبز، (28 و 29 اگوست 2010) به تصویب رسید.جدول ‎تعداد اعضای شورای شاخه نسبت به اعضای مجمع عمومی به قرار زیر است:

 تعداد اعضای مجمع عمومی شاخه 

 ‎تعداد اعضای شورا

۱۵ – ۱۹

۳

۲۰ – ۳۹ ‏‎ ‎‏

۵‏

۴۰ – ۵۹‏‎ ‎‏

۷‏

۶۰ – ۷۹‏‎ ‎‏

۹‏

۸۰ – ۱۰۹

۱۱

۱۱۰ – ۱۳۹

۱۳

۱۴۰ – ۱۷۴

۱۵

۱۷۵ به بالا‏‎

‎‏۱۷‏

پست‌های مرتبط

حزبی برای اکنون و آینده ایران

admin

اصول و مبانی دموکراسی

admin

منشور

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر