20.8 C
تهران
دوشنبه, اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران(کنفرانس هوشنگ وزیری)

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران(کنفرانس هوشنگ وزیری)

قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

(کنفرانس هوشنگ وزیری) پاریس 27 – 28 سپتامبر 200

 

بحران فزاینده رژیم اسلامی در چند ماهه گذشته به ابعادی رسیده است که اکنون مستقیما امنیت ملی ایران را تهدید می کند. امروز مردم ما نه تنها با منظره آشنای ازهم گسیختگی همه سویه کشور، بلکه با دورنمای مخاطرات جدی در جبهه خارج روبرویند. جمهوری اسلامی، شکست خورده در همه جا، و تنها مائده درپهنه بین المللی، راه رهائی خود را در دست زدن به قمار اتمی می بیند. اینگونه که پیش می رود تردیدی نمانده است که رژیم اسلامی به هیچروی دست از تولید سلاح هسته ای بر نخواهد داشت و تا پای مجازات از سوی شورای امنیت خواهد رفت. همچنین تردید نیست که دیگران اجازه نخواهند داد که تجربه کره شمالی تکرار شود و دولت نابکاری چون جمهوری اسلامی، دنیارا با شانتاژ اتمی تهدید کند.

یکبار دیگر گروهی که سرنوشت مردم ایران را در دستهای بی کفایت خود دارند تصمیمی می گیرند که مردم هیچ سهمی در آن نداشته اند و حتا نظرشان پرسیده نشده است. ایران در حالی که نیمی از مردمش زیر، یا در حوالی خط فقر زندگی می کنند و حتا از امکانات لازم برای بهره برداری درست منابع نفتی خود بی بهره است هیچ نیازی به یک برنامه پر هزینه هسته ای ندارد. این استدلال که دیگران دارند پس جمهوری اسلامی هم باید داشته باشد جز پرده فریبی نیست. چرا همین استدلال را درباره دمکراسی و حقوق بشر بکار نمی برند؟ منطقه ما به اندازه کافی خطرناک هست و انگشت امثال خامنه ای و رفسنجانی را روی ماشه سلاح هسته ای لازم ندارد. آخوندهای حاکم در تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته ای تنها یک منظور را دنبال می کنند: آنها می خواهند بدین وسیله جلو سرنگونی حتمی خود را بگیرند و فرصت بیشتری برای سرکوبی مردم و تاراج منابع ملی داشته باشند.

ما هرگونه ماجراجوئی اتمی جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم و مسئولیت هر آسیبی را که سیاستهای کنونی رژیم به کشور وارد کند مستقیما متوجه زمامدارانی می دانیم که برای سود کوتاه مدت شخصی با سرنوشت مردم بازی می کنند.

کنفرانس ضمن ابراز نگرانی سخت از پیامدهای ناگزیر اقدامات غیر مسئولانه رژیم،

1 ــ همه ایرانیان دلسوز را فرا می خواند که یک صدا با مسلح شدن رژیم ضد مردمی اسلامی با سلاح هسته ای مخالفت ورزند. این مبارزه ای که رژیم با جامعه بین المللی آغاز کرده مبارزه مردم ایران نیست و سران حکومت از هر جناح می باید از این پندار باطل بدر آیند که مردم را مانند سالهای جنگ با عراق پشت سر خود خواهند داشت.

2 ــ دولتهای خارجی را به مسئولیت بزرگی که در حفط صلح و امنیت بین المللی دارند توجه می دهد و انتظار دارد با وارد کردن فشار مداوم و هماهنگ بر رژیم آخوندی، مانع درگیر شدن مردم ایران با پیامدهای اعمال ماجراجویانه سران رژیم شوند.

پس از شش سال تجربه دوم خرداد، دنیا باید دریافته باشد که در ایران یک مرکز قدرت بیشتر نیست و آن مرکز قدرت نیز کمترین تمایلی به مصالحه ندارد و تنها به پیشبرد منافع خود می اندیشد. کشورهای جهان بجای ادامه بازی روابط عمومی رژیم به نام جناح اصلاح طلب و تقویت میانه روان، باید به واقعیات و ضع در ایران گردن بگذارند و با تنها زبانی که در تهران شنیده می شود یعنی زبان قدرت سخن بگویند. توهم اصلاحات و به رخ کشیدن لولوی انحصارطلبان سبب شده است که سران رژیم، دیگران را به بازی بگیرند و با خاطر آسوده اقدامات خود را دنبال کنند.

ما مردم ایران را فرا می خوانیم که برای وارد کردن ضربه نهائی به رژیم آماده باشند. سران جمهوری اسلامی بدست خود دارند گور خود را می کنند. باید آماده بود و نگذاشت که ایران را هم با خود به گور بیندازند.

کنفرانس با ابراز خوشوقتی از کوششهای شورای مرکزی در گسترش هسته های حزبی در درون ایران توصیه کرد که به این کوششها در عین ملاحظات امنیتی اولویت داده شود. زمان عمل در ایران دور نیست و حزب می باید توانائی سازمانی و تبلیغاتی خود را در درون و بیرون افزایش دهد. پیام روشن حزب بدور از فریب و سیاستبازی باید به گوشهای هرچه بیشتری برسد و سطح بالای گفتمان و عمل سیاسی که حزب توانسته است به آن برسد بهر بها نگهداشته شود. سیاست حزب در پافشاری بر اصول، و گشادگی بر همکاری با دگراندیشان اگرچه با همه پیشرفتها، به جائی که می باید نرسیده است می باید ادامه یابد. حزب در این زمینه نیز مانند همه زمینه های دیگر، نماینده روند پیشرفت و نوسازندگی سیاست و فرهنگ ایران است و ناگزیر بر بازمانده های تفکرات کهنه پیروز خواهد شد.

کنفرانس یکبار دیگر بر عزم استوار حزب به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و همه گرایشهای مذهبی در حکومت و برپائی یک نظام دمکراتیک و غیر متمرکز در یک نظام پادشاهی پارلمانی که رای آزادانه مردم بالا تر از هر چیز قرار داشته باشد تاکید کرد و آمادگی خود را برای همکاری در مرحله مبارزه و رقابت در شرایط برابر پس از رهائی ملت ایران، با همه نیروهای دمکرات با هر برنامه سیاسی اعلام داشت.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر