20.8 C
تهران
دوشنبه, اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

بحث ملیت و فدرالیسم در سمینار اقوام ایران در لندن

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

بحث ملیت و فدرالیسم در سمینار اقوام ایران در لندن

 

در کنفرانس دهمین سالروز حزب آقای داریوش همایون رایزن شورای مرکزی با توجه به سفر اخیر خود به لندن در سخنرانی کوتاهی به موضوع اقوام ایران و عدم تمرکز پرداخت. آقای همایون که در ۱۶ مه در میز گردی با شرکت نمایدگان سازمانهائی از آذربایجان و بلوچستان و خوزستان شرکت جسته بود تجربه خود را از آن میز گرد “دیده گشا” توصیف کرد و گفت در پیرامون ایران نیروهائی در کارند که با دامن زدن به کینه های قومی و بزرگ کردن رنجشهای واقعی یا ساختگی، زمینه تجزیه ایران را فراهم سازند. آنها نه تنها در تاریخ به میل خود دستکاری می کنند بلکه به اختراع جغرافیا نیز دست می زنند و به شنونده ا لقا می کنند که گویا یک ملت فارس هست که در فارسستان زندگی می کند و در دوران پهلوی ملیتهای ایران را از هستی و هویت و آزادی و رفاه و دمکراسی که در ممالک محروسه ایران از آن برخوردار بودند بی بهره کرده است.

در آن میز گرد سخنرانان سازمانهای قومی با تاکید بر چند ملیتی بودن ایران از ستمها و ناروائی های گذشته گفتند و فدرالیسم را چاره همه دردها دانستند. این وظیفه بر دوش رایزن حزب مشروطه ایران افتاد که سخنرانان را نه تنها متوجه اشکالات در تعریف، بلکه در استراتژی هایشان کند. آقای همایون از تعریف ملت آغاز کرد که تنها با تشکیل دولت امکان دارد و اصطلاح ملت/دولت از همان جاست و بهمین دلیل نمی توان هر گروهی را که زبان ویژه خود را دارند ملت نامید. سویسیها خود را سه ملت و کشور چند ملیتی نمی دانند و “لاتینو”ها در ایالات جنوبی امریکا با همه شمار بسیار زیادشان چون به اسپانیائی سخن می گویند ملت کوبا یا ملت مکزیک نیستند و خود را گروه قومی می شمارند.

در موضوع فدرالیسم آقای همایون گفت پیشینه این اصطلاح با تجزیه طلبی همراه بوده است و از این گذشته با شرایط ایران ارتباطی ندارد. فدراسیون از تسلیم بخشی از حاکمیت کشورهای دارای حاکمیت به ماهیت تازه ای به نام دولت فدرال تشکیل می شود و ما در ایران بجز یک حاکمیت sovereignty نداریم که آنهم حاکمیت ملی است که در زیر هر حکومتی government باشد تفاوت نمی کند. وی گفت حزب مشروطه ایران بجای فدرالیسم و خودمختاری، حکومتهای محلی را پیشنهاد می کند که از سوی مردم هر استان تشکیل می شود و اختیار امور محلی را در هر سطح اداری و جغرافیائی دارد. در طرح حکومتهای محلی، همه حقوق قومی به موجب میثاقهای پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد محترم است؛ حدود هر استان با نظر مردم تعیین خواهد شد؛ و هر ایرانی حق خواهد داشت در هر نقطه ایران زندگی کند و بهر زبان که خواست سخن بگوید و آموزش ببیند و انتشارات داشته باشد.

وی تاکید کرد که ایران یک کشور و یک ملت است و اقوام ایران برای رسیدن به حقوق خود و غیر متمرکز کردن حکومت و نه حاکمیت (که ویژگی فدرالیسم است) هیچ نیازی به دست زدن به خلاف واقع و پراکندن تخم دشمنی ندارند که بکار کشتار و پاکشوئی قومی می آید، نه تفاهم ملی برای رسیدن به دمکراسی، که پاسخ همه این گونه مسائل است.

آقای همایون هشدار داد که اعضای حزب مراقب حساسیتهای هم میهنان غیر بارسی زبان باشند و از توهین به آنها خود داری کنند. وی گفت عربهای ایران ربطی به جهان عرب که با ایران دشمنی می ورزد ندارند و بهترین نمونه اش پایداری عربزبانان خوزستان دربرابر تجاوز عراقیان شیعی مذهب بود. سخنران جای تردید نگذاشت که اکثریت بزرگ ایرانیان از هر قوم مانند همیشه در دفاع از این سرزمین یکدل اند و تحریکات بیگانگان بجائی نخواهد رسید.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

پست‌های مرتبط

قطعنامه کنفرانس دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

admin

کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر