33.9 C
تهران
سه شنبه, اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران ( نریمان صابر )

گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (نریمان صابر)

حزب مشروطه ایران

گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (نریمان صابر)

 

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران به نام نریمان صابر با شرکت اعضای شورای مرکزی و ۱۶۰ تن از نمایندگان ۲۷ شاخه و هسته حزب در اروپا در شهر دلفت هلند در روزهای ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۰۵ برگزار شد. پس از گزارش آقای فواد پاشائی از پیشرفت های حزب در ماه های پس از کنگره و همکاری های آن با دگراندیشان، آقایان دکتر شاهین فاطمی و دکتر مهرداد پاینده و شهریار آهی و محمد عیسی اسحاق زائی دبیر کل حزب لیبرال دمکرات افغانستان و نریمان صابر و داریوش همایون سخنرانی کردند و کنفرانس از خدمات آقای صابر تجلیل کرد.

آقای دکتر فاطمی تکیه سخنرانی خود را بر نقش حزب مشروطه ایران به عنوان پیشرو اندیشه لیبرال دمکرات در سیاست ایران گذاشت که موج برآینده در صحنه جهانی و نه تنها ایران است و پیش بینی کرد که اهمیت کاری که حزب چه در زمینه سازماندهی و چه پیشبرد دمکراسی لیبرال در اندیشه و عمل می کند در آینده بیش از پیش شناخته خواهد شد. آقای دکتر پاینده از جهانروائی حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن گفت و اشاره کرد که حزب مشروطه ایران در عرصه سیاسی ایران توانسته است وارد این جهانروائی شود. آقای اسحق زائی پس از بررسی کوتاه و جامعی از افغانستان پس از طالبان و بازگشت بنیادگرایان و “فرماندهان” به قدرت در جمهوری اسلامی افغانستان ضرورت همکاری نیرو های دمکرات و لیبرال منطقه را برای مبارزه مشترک با بنیادگرائی یادآور شد. آقای آهی گفت حزب مشروطه ایران در گفتار و عمل خود به روشن شدن دو موضوع کمک کرده است: نخست، یک گرایش هوادار پادشاهی می تواند در چهارچوب دمکراسی و حقوق بشر سازماندهی شود؛ و دوم، پادشاهی در ایران آینده مانند اسپانیا در خدمت دفاع از ارزش ها و نهاد های دمکراتیک قرار خواهد گرفت. پادشاهی مشروطه و جمهوری دمکراتیک از این نظر در اصل باهم تفاوتی ندارند و هردو را می توان زیر عنوان رسپوبلیک respublique آورد. آقای صابر در سخنرانی خود که احساسات حاضران را برانگیخت گفت که تا پایان با حزب خواهد ماند و برای آن از هیچ چیز دریغ نخواهد کرد.

آقای همایون با توجه به ویژگی حزبی که نه در جهان پیش از انقلاب زندگی می کند و نه در جهان تبعیدیان، گفت که حزب مشروطه ایران پیش از مبارزه با جمهوری اسلامی و رسیدن به قدرت، به جامعه ای که می خواهیم در ایران بسازیم اندیشید و از آنجا به مبارزه با رژیم و دستیابی به قدرت رسید. این رویکرد منحصر به فرد حزب بدان امکان داد که مستقیما به یک برنامه سیاسی لیبرال دمکرات و وارد کردن اصطلاح دگراندیش در فرهنگ سیاسی ایران برسد و آن را تا پایانش ببرد، بدین معنی که در پی لغو مجازات اعدام، حذف مفهوم اقلیت حقوقی که به معنی تبعیض است، زدودن جرم سیاسی از قانون مجازات عمومی، و حتی تشکیل دادگاه های محکومیت بی کیفر برای جنایتکاران رژیم اسلامی، یکبار و برای همیشه برآید، و آزادمنش ترین برنامه های سیاسی را درباره حقوق زنان و کودکان و نیز حقوق اقوام ایرانی و عدم تمرکز حکومتی زیر عنوان حکومت های محلی اعلام دارد. آقای همایون بر ضرورت مشارکت در جنبش ملی فراخوان رفراندم تاکید کرد و مبارزه کسانی مانند آقای اکبر گنجی را مبارزه حزب مشروطه ایران شمرد که می باید از پشتیبانی همه سویه برخوردار شود.

در دو روزه کنفرانس، گروه های کاری درباره نشریه ارگان حزب، تبلیغات، همکاری برای پیشبرد جنبش رفراندم و آموزش سیاسی تشکیل شد تا نتیجه گفتگو هایشان در شورای مرکزی بررسی شود.

قطعنامه کنفرانس با اشاره به همفکری که سرانجام میان مبارزان درون و بیرون در زمینه پایان دادن به رژیم اسلامی و نظام دمکراسی لیبرال برای ایران حاصل شده است اعلام داشت که مبارزه کسانی مانند اکبر گنجی مبارزه ما نیز هست و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی ایران شد. قطعنامه همچنین بر ضرورت تقویت جنبش فراخوان ملی رفراندم تاکید کرد و هشدار داد که سازمان هائی که می کوشند به مبارزه قهرمانانه مردم در استان های کردستان و آذربایجان غربی و خوزستان جنبه قومی بدهند دست رژیم را نیرومندتر می کنند. قطعنامه به کنگره آینده توصیه کرد که با توجه به وجود عنصر دمکراسی لیبرال در اسناد حزبی بر این اندیشه در منشور حزب تاکید شود.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

پست‌های مرتبط

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

admin

قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر