27.1 C
تهران
دوشنبه, اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
بابک قطبی

به بهانه مقاله درج شد (خاستگاه فتحنامه لیبرال دومکراسی …)

این نوشتار پاسخی به مقاله یاد شده نیست. یاد آوری هایی است از طرف یک عضو حزب مشروطه ایران به دگر اندیشان و از جمله نویسنده مقاله ذکر شده.
باید در نظر داشت که میانگین سنی اکثریت هموندان حزب 40 سال است. بیشترهموندان، الفبای حزبی و دموکراسی و در نهایت مفاهیم لیبرال دموکراسی را به کمک آقای همایون یاد گرفته اند. حزب مشروطه ایران (طرفدار پادشاهی) پانزده سال پیش تشکیل شد و نخستین سازمان سیاسی در تبعید بود که در ایران پیشینه ای نداشت. این حزب در پانزده سال گذشته بارها و بارها به بررسی نقادانه سیاست ها و روش های رژیم پیشین پرداخته است. حزبی که در ابتدا 99% اعضا یش با سلطنت طلبی فاصله چندانی نداشتند دراین پانزده ساله با نقد و بررسی کاستی های رژیم گذشته در کنار ارجگزاری خدمات آن به ایران و ایرانی راهی جدا از سلطنت طالبان در پیش گرفت. ما یا حداقل من معتقدم که آرمان های انقلاب مشروطه و دستاوردهای آزادی منشانه آن هرگزدر کشور ما بطور کامل تحقق نیافت و بدنبال آن فاجعه 22 بهمن 1357 فرا رسید.
حزب مشروطه ایران حزبی است جوان با تجربه سیاسی درحدود سن و سال خود و شرایط تبعید. پانزده سال فعالیت سیاسی هموندان جوان یک حزب جوان را آن هم از آن نقطه شروع یاد شده و با توجه به اینکه در سطح دنیا پراکنده هستند نمی توان با سازمان های سیاسی چپ که بیشترشان درگیر ایدئولوژی های دست پاگیر خود هستند و بقول خودشان سال هاست که دارند مبارزه می کنند، مقایسه کرد.
حزب هیچ گاه بر گرد یک شخص و یا یک مقام نبوده . شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت خود را عضو این حزب معرفی نکرده و حزب مشروطه ایران بر محور او نیست و اینها اتهاماتی است که هدفمند از سوی کسانی وارد می شود. این درست است که ما طرفدار پادشاهی لیبرال دموکرات و آنهم به پادشاهی رضا پهلوی هستیم اما سال هاست آموخته ایم که میزان رای مردم است و به ان اعتقاد داریم و این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان از پذیرش رای گیری برای تعیین شکل نظام سر باز می زنند.
سازمان ها یا افراد مستقل چپ , از چپ میانه گرفته تا افراطی که ما را به شاه پرستی و یا شخصیت پرستی متهم میکنند نخواهند توانست از این طریق برای خود کسب مشروعیت کنند. به چند سطری که در پیش روی می آید و نوشته هموند حزب نیز نیست توجه کنید و ببینید ما از طریق چه کسانی و با چه پیشینه درخشانی مورد حمله هستیم:

“…..چپ ایرانی که می بایستی بیان ارمان عدالت جویانه تاریخی توده های سرزمین ما باشد، با درجه انحراف بسیاری از خود موازین چپ و مارکسیستی که مدعی ان بود, چنان به ورطه روسیه پرستی , چین و البانی پرستی و.. در غلطید و چنان با ساطور انترناسیونالیسم سوسیالیستی که در عمل شوروی و چینی گرایی بود ملی گرائی را لینچ کرد …….”

( نوشته حبیب تبریزیان – 26 اکتبر) .

قطعنامه کنفرانس اروپایی حزب
این قطعنامه سراسر دفاع از جنبش سبز و دفاع از حرکت ازادی خواهانه مردم کشورمان است و حتی دفاع از مذاکره با آرزوی موفقیت برای مذاکرات جمهوری اسلامی با امریکا است. البته می توان با دید و نگاه چپ آقای کشگر اعضای حزبی را دید که رگ شاه پرستی شان بالا زده و فقط گوششان به پیام شاه شان است . حزب در این دو روز کنفرانس، تمام سعی و کوشش را برآن گذاشت که از جنبش سبز حمایت کند و حتا اعضای به ظاهر سلطنت طلب حزب تا به آنجا پیش می روند که با بحث های منطقی از ایده ” حفظ نظام …” به سلامت بدر می ایند!

درباره اقای همایون
این طور به نظر می رسد طیف چپ وجود اقای همایون در حزب مشروطه ایران را برنمی تابد. اینجا قصد تعریف و تمجید نیست و حقیقت را نمی شود پنهان کرد , اقای همایون با همه افکار لیبرالی که دارد و ما هم به سهم خود از او آموخته ایم به گفته خودش به راست میانه تعلق دارد.
او هفتاد سال از زندگی اش در نوشتن، خواندن و سیاستگری گذشته است. به تفاوت 70 و 15 بیشتر توجه کنید.

با سپاس
بابک قطبی – عضو حزب مشروطه ایران

پست‌های مرتبط

شرحی بر «لیبرال‌دمکراسی در گفتمان حزب مشروطۀ ایران»

admin

حزب مشروطه ایران ( لیبرال دموکرات ) در این راه است

admin

در باره داریوش همایون چه می‌توان گفت که بزرگان قلم و اندیشه تاکنون نگفته باشند.

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر