22.7 C
تهران
یکشنبه, اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
جلسه یادبود دکتر داریوش همایون

واژه دگراندیش

واژه دگراندیش

فریدون فرحی

 

خانم‌ها و آقایان
من فریدون فرحی مسئول حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن از حضور شما در این مراسم سپاسگزاریم.
دوستان ما هموندان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بخاطر از دست دادن آموزگار عزیزمان آقای داریوش همایون براستی دلمان شکسته است.
اما به همدیگر تسلیت نگفته‌ایم. اندیشه‌ها و آموزه‌های او برای ما همیشه زنده خواهد ماند.
می‌دانم که سخنرانان محترم در باره نگاه خود نسبت به او سخن خواهند گفت. از این رو فقط به یک خاطره آموزنده از او پسنده می‌کنم و رشته سخن را بدست دیگران می‌سپارم.
روزی از او پرسیدم از میان واژه‌هایی که ساخته‌اید کدام را بیشتر دوست دارید؟ او گفت دگراندیش. علتش این است که در فرهنگ سیاسی ایران، یا دوست می‌بود یا دشمن، وقتی که واژه‌ها محدود باشند، افراد و موضوعات مجبورند در قفس آن واژه‌ها قرار بگیرند.
تاریخ هم‌روزگار ما شاهدی بر آن است. از پادشاه تا مصدق، از حزب توده تا گروه‌های چریکی و بدتر از همه مذهبی‌ها, هر مخالفی را دشمن می‌خواندند. رهبری سیاسی تا جائی رفت که سخن از گرفتن پاسپورت و رفتن از ایران می‌کرد. دکتر مصدق هم تا آنجا رسید که هر گونه مخالفتی را حتی از جانب هم‌فکرانش برنمی‌تافت و آنها را خائن و نوکر انگلیس خطاب می‌کرد.
حزب توده و گروه‌های چریکی، دوست و حتی همرزم دیروزی و مخالف امروزی را نوکر آمریکا می‌خواندند، و تا نابودی فیزیکی‌ش رفتند.
بنظر من واژه “دگراندیش” جایی را در تفکر سیاسی می‌گشاید. می‌توان هم‌اندیش نبود در عین حال دشمن و خائن و نوکر اجنبی هم نبود. این واژه رواداری را که یکی از مبانی لیبرال دمکراسی است وسعت می‌بخشد، و به کاهش خشونت سیاسی کمک می‌کند.
من مایلم در اینجا از آموزگار بزرگ و عزیز خود سپاسگزاری کنم. که به ما آموخت به مخالفان فکری و سیاسی خود نه به مانند دشمن، بلکه بعنوان دگراندیش بنگریم. یادش جاودان و راهش پویا
خانم‌ها و آقایان تشریف‌فرمائی شما باعث قوت قلب ما است. سپاسگزاربم.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

پست‌های مرتبط

در سوگ آموزگار…

admin

به یاد کسی که عشق ورزیدن به ایران را در ما دوباره زنده کرد

admin

به یاد مرد بزرگی که برای ما جاودانه خواهد ماند

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر