33.9 C
تهران
سه شنبه, اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
افشار مختاری

مدارا برای فراگیری

  مانند هر گردهمائی افراد و گروه‌های سیاسی ایرانی ،شورای ملی نیز با نگاه‌های گوناگون به چرائی و شکل‌گیری آن همراه با ستایش، نکوهش و چگونگی کاربرد آن در پهنهِ سیاسی و اجتماعی روبرو شد و می‌شود. بی آن‌که در پی انگیزه‌های امضاکنندگان منشور شورا باشیم، این تلاش برای شماری دریچه‌ای از امید همراه داشته تا از بی‌کنشی نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد در آیند و شور سر در گم را در جایی خرج نمایند «بهترین گزینه برای مردمی که از کار سیاسی گریزانند، سپردنش به سیاست باز است» گرد آمدن و بازبینی منشور پیشنهادی رویدادی بود تا شرکت‌کنندگان و برگزار‌کنندگان یک کار گروهی را پشت سر گذاشته و گامی نخست از فرآیندی تا نسبت به توان‌مداری افراد و برگزیدگان کُنگره، کاستی‌های آن بر شمرد.

امید در سیاست و پذیرش این اساس که در کار سیاسی به همه آنچه می‌خواهی نخواهید رسید، بر اندازه روادری اشخاص خواهد افزود. پاسخ‌گوی گزینش‌ شدگان و هواداری گزینش کنند‌گان از برآمدگان رای گروهی و پایبندی هر دو بر منشور و اساسنامه سنجشی بر رویه دمکراتیک است. هر کُنگره نشان از یک نگاه سیاسی و نمایندگی بخشی از جامعه ایرانی درون و بیرون و نام شورای ملی به تنهای، هیچ مشروعیتی برای نمایندگی همه ملت ایران نخواهد بود. اشتباه در اندازه‌گیری قدرت پشتیبان در منشور آمده «می‌آید» و شیوه برگزاری،گزینش نشان از چگونگی مبارزه با ژریم اسلامی خواهد بود.

بوجود آمدن یک نیروی سیاسی به همراه قدرت گرفتن انگیزه مبارزه برای آنان که این شورا را می‌پسندند، سبب خرسندی است. نگاهی به احزاب و سازمان‌های سیاسی برونمرز پس از انقلاب‌اسلامی تجربه‌ای است با شیوه کردار و رفتار، نخست تمام قد ایستادن در برابر دگراندیشی و سر تا پا نامدارای و دیگری پذیرش چند‌گرایی و بازسازی و بهبود روابط بین احزاب و سازمان‌های سیاسی تا این گونه به مبارزه برای سرنگونی جمهوری‌اسلامی یاری رساند. ناکار آمدی این رژیم در پاسخ‌گویی به نیازهای ملت ایران، بر فراگیر شدن میدان مبارزه در لایه‌های گوناگون جامعه مدنی سود می‌رساند.

پی‌گیری خواسته‌های این لایه‌ها راه پیوندی با درون و از خویش کاری احزاب و هر سازمان دیر بنیاد و تازه بنیاد است. همگرایی نمایدگان از بخش‌های چند‌گانه جامعه ایران بر پایه اصول، شتاب و توان مبارزه را فزون داده و رسیدن به یک زندگی شایسته برای هر ایرانی را دست یافتنی‌تر خواهد نمود. روزها پیش روست و چالش‌های مردم، دشوار و بسیار و راه کاره‌های پیشنهادی از سوی اندیشه‌های سیاسی برای برون رفت از سختی‌ها متفاوت، که گذشت زمان بهترین سنجش خواهد بود و آنجا که همسویی وجود دارد زمینه بیشتری برای پیشبرد و فراگیرتر شدن مبارزه در بین شهروندان ایرانی

پست‌های مرتبط

شش دست‌چین با یک سایه

admin

پدرخوانده گنداب رنجید

admin

رئیس جمهور وام‌دار

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر