30.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
نجات بهرامی

روشنفکری دینی در گرداب پارادوکس

اگر بخواهیم دست به یک تلاش جدی برای تعریف روشنفکر بزنیم، بی‌گمان نمی‌توان بسترهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و شرایط تاریخی که روشنفکران در آن زندگی می‌کنند را نادیده گرفت.

در مناقشاتی که این سالها در محافل فکری – فرهنگی ایران بر سر تعریف و برداشت از مفهوم روشنفکری و نیز «مقوله مسئولیت» ویا «عدم مسئولیت» برای روشنفکر در گرفته است، آنچه بیش از همه جلب نظر می‌کند و بیشترین بحث‌ها را در مورد این واژه دامن می‌زند، مفهوم « روشنفکری دینی » است که به همراه خود مفاهیمی دیگر چون « دموکراسی دینی » و یا « مدرنیته بومی » را نیز در ذهن‌ها تداعی می‌کند. اگر از تاثیر فضای سیاسی، اجتماعی زمان حاضر و سایه‌ای که بر روی مباحث تئوریک انداخته است، بگذریم و نگاهی نظری به این مباحث داشته باشیم، می‌توان گفت این بحث‌ها عمدتا در چارچوب بحث کلانی چون سازگاری دین و مدرنیته و یا چگونگی رابطه اسلام و دموکراسی و اسلام و تجدد جای می‌گیرند و در این مباحثه گروهی در چارچوب « روشنفکران دینی » هیچ تقابلی میان دین نقادی شده با مبانی مدرنیته نمی‌بینند. و گروهی دیگر اساسا این ترکیب را ترکیبی پارادوکسیکال می‌دانند که عناصر درونی آن هیچ سازگاری معینی با هم ندارند.

هدف ما در این نوشتار تبیین دو نکته است تا در سایه آنها، اولا زاویه دید و نوع نگاه ما به مبحث روشنفکری دینی مشخص شود و ثانیا در موضوع امکان یا عدم امکان روشنفکری دینی به عنوان یک پرادایم فکری – فرهنگی در ایران بحث نماییم.

1- مهمترین نکته‌ای که باید قبل از ورود به مبحث روشنفکری دینی روشن شود همانا مقصود و تصور ما از این مفهوم است. به عبارت دیگر مدافعان و منتقدان این مفهوم ابتدا باید تصور خویش از روشنفکری دینی، انتقادات خود از آن، حیطه و دامنه گسترش آن و زمینه‌های تاثیر‌گذاری روشنفکری دینی را تبیین کنند تا مشخص شود که اصولا موضوع مناظره چیست و کدام پدیده در این مباحثات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟

می‌توان روشنفکری دینی را عاملی در جهت نقد پذیر ساختن دین و آماده کردن آن برای ورود به دنیای مدرن دانست که در این تعریف « نقد سُنت » مهمترین مولفه این جریان قرار می‌گیرد و تعریفی حداقلی از آن به دست می‌آید که مورد قبول مدافعان و مدعیان روشنفکری دینی نیست. در این تعریف دین در کنار مقولات اجتماعی و فرهنگی دیگر و در عرض آنها قرار می‌گیرد و و ظهور مدرنیته آن را هم مانند سایر مقولات نیازمند تغییر و تحول می‌سازد. در این تغییر و تحولات روشنفکران دینی دین را از درون متحول ساخته، آماده ورود به دنیای جدید ساخته و با این دنیای جدید سازگار می‌کنند. همان کاری که مورخان با تاریخ، جامعه‌شناسان با جامعه‌شناسی و ادیبان با ادبیات می‌کنند. اگر چه نمی‌توان منکر تاثیرات متقابل دین، جامعه، ادبیات و … بر یکدیگر شد اما در مرحله‌ای که مرحله گذار نام دارد نقادی روشنفکران یک نقادی با رویکرد مدرن است که تلاش خود را متوجه نقد سُنت و سازگار کردن مقولاتی مشخص با دستاوردهای دنیای مدرن ساخته است. به عبارت دیگر در مرحله گذار، نقد مدرنیته نقدی نارسا، معیوب و ناشی از عوامل غیر نظری و بیرونی است و تا شرایط در یک محیط کاملا مدرن فراهم نشود، امکان رویت نارسای‌های آن را نداریم. به طور خلاصه باید گفت اگر روشنفکری دینی در جهت نقادی سُنت و نقد پذیر کردن مقوله دین و سازگار کردن آن با دنیای مدرن گام بر می‌دارد، نه تنها امری ممکن، بلکه بسیار ضروری است. اما اگر مدعی اشتمال بر دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی مانند اقتصاد، سیاست و … باشد ، آنگاه با تناقضاتی روبرو می‌شود که راه برون رفت از آنها به یکی از دو راه موجود یعنی دست برداشتن از مدعای خود مبنی بر دینی بودن و یا روی آوردن به آرمانگرایی و حتی توتالیتاریسم ختم خواهد شد.

2- نگارنده علیرغم اینکه پروژه روشنفکری دینی را در نقد دین و سُنت بسیار موفق ارزیابی می‌کند، و ضرورت تداوم این نقد در ایران فعلی را هم انکار نمی‌کند، اما روشنفکری دینی به مثابه یک پارادایم در عرض مدرنیته و جدا از آن که هم دست به انتقاد از سُنت زده و هم مدرنیته را به چالش می‌خواند، و می‌خواهد طرحی نو در انداخته و عرصه‌های زندگی را به رنگ و لعاب خویش در آورد را نمی‌پذیرد و آن را پنداری ناممکن و آرزویی اتوپیایی می‌داند و در اثبات مدعای خود نکاتی را متذکر می‌شود:

الف- توجه به مسئله عقب‌ماندگی و انحطاط در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی ایران، بدون اثر پذیری از مقایسه آن با کشورهای مدرن و دستاوردهای مدرنیته امکان‌پذیر نبوده است و این وضعیتی است که دوران گذار را در جوامع مختلف رقم می‌زند و افقی است که حرکت یک جامعه با نگاه به آن آغاز می‌شود. اگر چه ممکن است ادعا شود که مدرنیته تنها سبب روشن شدن مساله‌ای به نام رکود و انحطاط در جامعه ما شده و لزومی ندارد که ما آن را پذیرفته و فرهنگ خود را بر اساس آن بازسازی کنیم، اما واقعیت این است که تاثیر مدرنیته بر فرهنگ ما به اینجا محدود نشد و خردگرایی مدرن تمامی ویژگیهای بنیادین مدرنیته در حوزه اندیشه را در قالب آنچه فوکو « کنش استراتژیک » می‌نامد، به ما تحمیل کرده است. چرا که اولا روش ما در نقادی سُنت روشی مدرن است که برگرفته از خردگرایی انتقادی است و پیش از آشنایی ما با غرب به این شکل وجود نداشته است و ثانیا بازسازی سُنت‌ها و به اصطلاح تصویه آنها از سوی ما تنها بر مبنای برداشت‌های ذهنی ما و مطابق با الگوهای مدرن آنها در زمان فعلی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال شاخص مطرح شدن یک شخصیت تاریخی چون ابوذر غفاری در اندیشه دکتر شریعتی تنها شبیه‌سازی مبحثی به نام سوسیالیزم در زمان فعلی به عنوان ابزاری رهایی بخش در راه ایجاد مساوات و برابری است و اگر شریعتی به سوسیالیزم علاقه‌ای پیدا نمی‌کرد، احتمالا به سراغ ابوذر و مطرح کردن وی و ترجیح دادن آن بر ابن سینا نمی‌رفت. این مسئله را می‌توان در مراجعه روشنفکران دوران مشروطه به ایران باستان و یا مثلا برجسته کردن کوروش هخامنشی به عنوان مظهر حقوق بشر و آزادیخواهی مشاهده کرد.

ب- روشنفکری دینی می‌خواهد با پذیرش نهادهای مدرنی چون دموکراسی و برخی از میوه‌های مدرنیته، در آنها روح دینی بدمد و جهت‌گیری کلی و نهایی آنها را مفاهیمی چون سعادت، تعالی انسان، رفاه همگانی و… قرار دهد. نکته‌ای که از آن غفلت شده است این که نهادهای اجتماعی از آنجایی که با مسائل واقعی و زودگذر در حیات جمعی مردم سرو کار دارند، و در اصطکاک دائمی با زیست طبیعی مردم قرار دارند، جهت‌گیری خاصی که ناشی از آموزه‌های دینی باشد را نمی‌پذیرند و در صورتی که این امر اتفاق بیفتد، قوانین دینی و حتی دین به سرعت عرفی و زمینی می‌شود و علاوه بر این که روح دینی آنها از بین می‌رود، حتی کارکرد و فایده یک قرارداد اجتماعی را هم نداشته و زندگی اجتماعی را با مشکلات فراوانی روبرو می‌سازد. از این گذشته در صورت عرفی شدن و غیر مقدس شدن مقوله دین، اولا جهت‌گیری کلی آن و ثبات و پایداری‌اش به عنوان یک فراروایت از بین می‌رود و ثانیا در صورت و قوع چنین حالتی، دیگر نمی‌توان صفت دینی را به آن افزود و فرقی با قوانین عرفی و قراردادی که روح و جوهره مدرنیته در عرصه اجتماعی است ندارد.

ج- دین دارای یک هسته سخت است که در برابر زمینی شدن مقاومت می‌کند. به عبارت ساده‌تر اگر بتوان یک دین تاریخی را با انتقاد بی‌رویه، امروزی و نقد‌پذیر سازیم، و شاخ و برگهای زائدی را که در نتیجه گذر زمان و تاثیر فرهنگ‌های بومی مختلف بر تن آن روییده را از آن جدا سازیم، سرانجام به هسته سخت آن می‌رسیم که می‌توان آن را در نیاز انسان به پرستش و یا الهام بخش بودن دین و … جستجو کرد. این هسته سخت بیش از آنکه تابع زندگی زمینی انسانها و قواعد و قوانین آنی و زودگذر آن باشدَ، خود ادعای جهت دادن به زندگی انسانها، هنجار‌سازی و قانونمند کردن زندگی بر اساس روح کلی خود را دارد. اما زندگی و قوانین آن برخاسته از مناسبات هر روزه َ ، نیازهای زودگذر و حتی متضاد شکل می‌گیرد و قرارداد اجتماعی بیش از آنکه در انتظار یک جهت‌گیری خاص و تاثیر‌پذیری از یک معنای متافیزیکی باشد، گوش به فرمان اراده افرادی است که ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به اقتضای زندگی روزمره خویش اراده‌ای جدید و متفاوت از تصمیم قبلی خود اتخاذ کنند.

د- روشنفکری دینی در نهایت به دنبال بستر‌سازی اجتماعی، اصلاح نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و صرفا یک سرگرمی فکری نمی‌تواند باشد. از این رو در موضوع تعامل با مخالفان نظریه دینی و پیروان سایر ادیان و خلاصه تمام کسانی که در چارچوب اندیشه دینی نمی‌گنجند و یا از مومنان به این گفتمان و ایده نمی‌باشند، ناگزیر است رویکرد خود را مشخص کند. اگر همه نگرش‌ها و گفتمانهای رایج در جامعه را در عرض یکدیگر می‌داند و مدیریت جامعه را ناشی از اراده اکثریت میداند، پس هیچ فرقی با دموکراسی، لیبرالیسم و کثرت‌گرایی نداشته و پسوند دینی آن بلا‌موضوع می‌شود. اما اگر در مفهوم دموکراسی، اکثریت و.. دست به گزینش و نظارت استصوابی در جهت تحقق تئوریهای خود بزند، لاجرم هیچ تفاوتی با نمونه‌های مشابهی که دموکراسی را بر طبق ایدئولوژی خود تعریف می‌کنند ندارد. از طرفی اگر روشنفکری دینی ادعا کند که ابتدا دمکراسی مدرن را پذیرفته و سپس در جهت رفع نواقص آن تلاش می‌کند، بازهم مشکل اول بروز می‌کند که در این صورت چه تفاوتی با سایر گفتمانهای زیرمجموعه مدرنیته دارد و مگر آنها دمکراسی و حتی مدرنیته را بدون نقد پذیرفته‌اند و یا آن را مدینه فاضله می‌دانند؟

در پایان اشاره به یک نکته ضروری است و آن اینک روشنفکری دینی با اینکه مدرنیته را در اصل پذیرفته است، اما ادعای وی در رد پاره‌هایی اساسی از مدرنیته ناشی از گرفتار شدن آن در حصار ایدئولوژی است. به عبارت دیگر روشنفکری دینی با اینکه در هوای مدرنیته نفس می‌کشد و از روش و متد آن نیز بهره‌مند است، اما در هیات یک ایدئولوژی همانند مارکسیسم ظاهر می‌شود و به انتقاد از پروسه و دنیای مدرن می‌پردازد. در مقایسه روشنفکری دینی و ایدئولوژی مدرنی همچون مارکسیسم می‌توان گفت که مارکسیسم انتقاد خود را غالبا متوجه بسترهای اجتماعی خاصی می‌کند که در آن شکل گرفته است و این بسترها همانا سرمایه‌داری و لیبرالیسم کلاسیک است که مارکسیسم به مبارزه با آن بر می‌خیزد. اما روشنفکری دینی جنبه اصلی و انتقادی خود را متوجه سُنت، نوع نگرش به دین و.. می‌داند و آن را در این حیطه‌ها که پیرامونش قرار دارند هزینه می‌کند.

منتشر شده در ماهنامه فردوسی دوره جدید شماره 65-66

پست‌های مرتبط

ایدئولوژی داعش چگونه مهار می‌شود؟

admin

فرزندان آتاتورک یا میراث داران عثمانی؟

admin

بحران منابع یا بحران مدیریت متمرکز؟

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر