20.8 C
تهران
دوشنبه, اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
بحران اقتصادى رژیم

گزارش کنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن

کنفرانس بحران اقتصادى رژیم

گزارش کنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن

 

سخنرانان:

– دکتر شاهین فاطمى؛ اقتصاددان و رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
– دکتر حسن منصور؛ اقتصاددان
– مهندس حسن شریعتمدارى؛ فعال سیاسى

گرداننده جلسه: آقاى امیر طاهرى؛ روزنامه‌نگار و نویسنده

برگزار کننده: حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) – شاخه لندن

در پى سیاست همیشگى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، براى ایجاد زمینه‌هاى همکارى با هم‌اندیش و دگراندیش، و همچنین به دلیل نیاز اپوزیسیون به بررسى، آسیب شناسى و یافتن راه‌کارهاى عملى براى برون رفت از وضعیت حساس خطرناکى که میهن‌مان ایران را بطور روزافزون در لایه‌هاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و … تهدید می‌کند، شاخه لندن حزب بر آن شد که این بار از جهت مسائل اقتصادى و با دعوت از متخصصین و کارشناسان سرشناس، از جنبه اکادمیک و پژوهش‌گرانه به این موضوع مهم بپردازد.

در این جلسه که اضافه بر اساتید محترم نامبرده، افراد صاحب‌نظر، کوشندگان و کارشناسان سرشناس در زمینه‌هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، حقوق بشرى و مطبوعاتى، از دور و نزدیک و کشورهاى مختلف حضور داشتند، این کنفرانس پوشش خبرى چند رسانه اینترنتى، تلویزیونى و انتشارى را به خود جلب کرد.

جلسه با سرود ملى ایران آغاز گردید و به همراه آن مسئول شاخه لندن حزب، آقاى داود علاسوند ضمن خوش آمد گوئى، به ضرورت همکارى نیروهاى اپوزیسیون در جنبه‌هاى گوناگون، روشنگرى هرچه بیشتر و لزوم پرداختن به موضوعات از دیدگاه تخصصى اشاره کرده و سپس به قرائت بیوگرافى کوتاهى از اساتید سخنران و اداره کننده جلسه پرداخته و مدیریت جلسه را به عهده آقاى امیر طاهرى سپردند.

جلسه به سه بخش سخنرانى از سوى هر یک از اعضاى پانل، میزگرد و پرسش و پاسخ میهمانان و شرکنندگان تقسیم شده بود.

ابتدا پروفسور منصور در سخنرانى خود با ارائه آمار و ارقام به آسیب‌شناسى اقتصاد وخیم ایران پرداخته و شکافتند که چرا دولت روحانى هم بدلیل نواقص زیرساختارى و شیوه بنیادى رژیم، با تمام وعده‌هاى داده شده ناچار به رفتن همان راهیست که احمدى‌نژاد رفت و با این حساب وضعییت ایران از زاویه اقتصادى رو به وخیمتر شدن مى‌رود.

آقاى شریعتمدارى با سخنرانى در مورد مقاله خود “سیاست زدایى از اقتصاد، قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى” که پس از جلسه منتشر گردیده است با اشاره بر نوع اقتدارگرانه رژیم و اینکه اینگونه حکومتهاى دیکتاتورى و تام‌گرا با از آن خود نمودن و انحصار قدرت اقتصادى و انواع دیگر قدرتهاى نرم، سعى در حداکثر نمودن قدرت حاکمیت خود می‌کنند، به آنالیز پنج مانع بزرگ و عمده تاریخى- فرهنگى (استبداد شرقى)، مالى-اقتصادى (اقتصاد نفتى)، سیاسى (حکومت تمامیت‌خواه) و اجتماعى (نهادهاى خاصه خور رانتى و شبکه اجتماعى آنان) و عدم وجود بخش خصوصی توانمند پرداختند؛ موانعی که سد راه هرگونه اصلاحات اقتصادى در جهت آزادسازى اقتصادى و حرکت بسمت اقتصاد بازار آزاد مى‌باشند.

پروفسور فاطمى ضمن تأیید سخنان دو سخنران دیگر و با صحبت پیرامون لزوم اقتصاد آزاد براى ایران آزاد، بررسى موانع بنیادى رژیم حاکم بر ایران براى رسیدن به اقتصاد آزاد و مترقى و راه‌کارهاى عملى براى برون رفت از این بحران اقتصادى که رژیم جمهورى اسلامى در تمامیت خود مسبب و عامل این بحران می‌باشد، تأکید فرمودند که تا زمانیکه این رژیم برقرار است هیچکدام از این راه‌کارها عملى نخواهند بود.

در خاتمه این بخش آقاى طاهرى با جمع‌بندى سخنرانی‌ها نوید بخشیدند که کشور ما با وجود این همه منابع طبیعى و انسانى که دارا هست براى همیشه محکوم به این شرایط بد اقتصادى نخواهد بود چرا که راه‌کارهاى اقتصادى وجود دارند و ما هم توانایى عبور از موانع بحرانى اقتصادى را داریم اما این راه‌کارها زمانى سازنده و عملى خواهند بود که حکومت و دولتى سر کار باشد که توانایى اجراى سیاستهاى درست را در اختیار داشته باشد. حکومتى که دمکرات باشد و از پایگاه اجتماعى قوى برخوردار باشد.

در بخش پایانى که به پرسش و پاسخ پرداخته شد، پرسش‌هاى جدى و تخصصى مناسبى از سوى شرکت کنندگان که خود از صاحب‌نظران سرشناس می‌باشند مطرح گردیده و ابعاد گوناگون به بحث گذارده شدند.

پس از جویا شدن نظرات بسیارى از شرکت کنندگان براى فراهم کردن اینگونه جلسات که با تمرکز بر پروژه‌ها از دیدگاه‌هاى تخصصى که در جهت کمک به همکارى نیروهاى اپوزیسیون و با آرمان علمى و منطقى ایفا می‌شوند، جملگى این کار را بسیار مفید دانسته و بخصوص سطح گفتگو و دانشمندانه این نشست را در جایگاه بالایى یافته بودند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن از اساتید سخنران و جناب امیر طاهرى براى حضور در این نشست تخصصى-اقتصادى، همچنین از تمامى شرکت کنندگان نهایت قدردانى را دارد.

باشد که با روشنگری‌هاى علمى در سایر زمینه‌ها و با همکارى با یکدیگر فرداساز ایران باشیم.

پاینده ایران و ایرانى
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن

پست‌های مرتبط

مشکل اقتصادی با زور حل نمی‌شود

admin

سیاست‌زدایى از اقتصاد

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر