برچسب: احمدرضا جلالی

مخالفت با حکم اعدام احمدرضا جلالی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) مخالفت با حکم اعدام احمدرضا جلالیگزارش های رسیده از منابع مورد اعتماد حاکی از قصد جمهوری اسلامی بر اعدام...