برچسب: اسد الله مروتی

متن سخنرانی آقای امیرحسین گنج بخش در کنگره حزب مشروطه ایران

0
قواعد دمکراسی خواهی در ایرانبا تشکر از حزب مشروطه ایران و به خصوص دکتر خسرو اکمل که لطف شخصی که همیشه نسبت به من...

متن سخنرانیی دکتر خسرو اکمل در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
هموطنان گرامی ، با کسب اجازه از حضور شهریار ایران و عرض خیرمقدم، همانطوریکه استحضار دارید این نشست بمناسبت هفتمین کنگره حزب مشروطه ایران که...

پیام اسماعیل نوری علا به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
پیام اسماعیل نوری علا به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران «مشروطیت، تحزب و گریز از ایدئولوژی» دوم آذر 1387 ـ 22 نوامبر 2008 با سلام خدمت حضار...

قطعنامه کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
قطعنامه کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسدالله مروتی   واشینگتن، 2– 3 آذر 1387 /22 – 23 نوامبر 2008 دوسال پس از کنگره ششم حزب، کنگره هفتم،...

گزارش دبیر کل به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسداله...

0
خانم ها،آقایان،میهمانان گرامی،همرزمان با پایان گرفتن ماموریت شورای مرکزی، خوشوقتم که گزارش دو ساله گذشته حزب را به آگاهی برسانم. اما پیش از آن باید...

گزارش کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
هفتمین کنگره دو سالیانه حزب مشروطه ایران که به یاد رایزن درگذشته شورای مرکزی شاد روان اسدالله مروتی نامگذاری شد در روزهای برابر با...