برچسب: اظهارات خلاف تاریخ طیب اردوغان

اظهارات خلاف تاریخ طیب اردوغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)22 آذر 1399حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) اظهارات نادرست و خلاف تاریخ، مداخله جویانه، طمعکارانه و غیر دیپلماتیک رئیس...