برچسب: اعتراض به حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی

اعتراض به حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی

0
اعتراض به حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی 21 اردیبهشت 1401 / 11 مه 2022رژیم راهزن و تبهکار جمهوری اسلامی که از آغاز حکومت خود...