برچسب: اعدام روح الله زم

اعدام روح الله زم

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) حکم اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم جمهوری اسلامی که در ۴۲ سال حکومت مطلقه خود همواره کوشیده...