برچسب: اعدام روح الله زم

اعدام روح الله زم

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)حکم اعدام روح الله زم را محکوم می کنیمجمهوری اسلامی که در ۴۲ سال حکومت مطلقه خود همواره کوشیده...