برچسب: اعدام روح الله زم

اعدام روح الله زم

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) حکم اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم جمهوری اسلامی که در ۴۲ سال حکومت مطلقه خود همواره کوشیده...
Arabic English French German Persian