برچسب: اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

0
شادباش اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدیاعطای جایزه صلح نوبل امسال به فعال مبارز حقوق بشر خانم نرگس محمدی را به ایشان, زنان...