برچسب: الهه بقراط

سخنرانی خانم الاهه بقراط در کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال...

0
  ما با انکار یکدیگر هرگز به انکار استبداد نخواهیم رسید بلکه حاملان آن خواهیم شد!  https://youtu.be/4KbhzlXcgSI  با سپاس از حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای این...