برچسب: امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه ای

پشتیبانی از14 نفر امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه ای

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 27 اسفند 1398 / 17 مارس 2020پشتیبانی از14 نفر امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه ایهم میهنان گرامی، در شرایطی که...