برچسب: بازداشت خانواده های جانباختگان

بازداشت خانواده های جانباختگان

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ٢٤ دسامبر ٢٠١٩ بازداشت خانواده های داغديده بنا بر خبرهاي رسيده نظام جنايتكار جمهوري اسلامي از وحشت نيروي لايزال ملت ايران...
Arabic English French German Persian