برچسب: بازداشت خانواده های جانباختگان

بازداشت خانواده های جانباختگان

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ٢٤ دسامبر ٢٠١٩ بازداشت خانواده های داغديده بنا بر خبرهاي رسيده نظام جنايتكار جمهوري اسلامي از وحشت نيروي لايزال ملت ايران...