برچسب: بهاییان

سخنرانی دکتر وحید وحدت حق از جامعه بهاییان ایران

0
آزادی بهائیان در ایران حلقۀ اصلی و جدا ناپذیری است که به آزادی کل جامعه در ایران وصل است دوستان عزیز در ابتدا میخواهم از برگزارکنندگان...