برچسب: تاکید بر روش و منش ما در مبارزه برای ساخت ایرانی آزاد و دمکراتیک

تاکید بر روش و منش ما در مبارزه برای ساخت ایرانی...

0
تاکید بر روش و منش ما در مبارزه برای ساخت ایرانی آزاد و دمکراتیک هدف ما از مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی و کوشش برای...