برچسب: جمهوری اسلامی

انتخابات 1398

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 4 فوریه 2020 / 15 بهمن 1398 انتخابات ، نمايشنامه تكرارى! جمهوری اسلامی بار دیگر خیمه شب بازی تکراری انتخابات آزاد...