برچسب: حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

گالری عکس کنگره دوازدهم

0
گالری عکس کنگره دوازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 

سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک. https://youtu.be/2QOwFdGu4MM   

سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک https://youtu.be/apruvj6eDIY  

سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  https://youtu.be/Ay-6VDnOHv0

سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، استراتژیست سیاسی و استاد دانشگاه، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب https://youtu.be/maC-ExxVb2w

سخنرانی آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در افتتاحیه کنگره دوازدهم...

0
فیلم سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران در تاریخ پانزدهم سپتامبر 2018 برابر با 24...

مهندس شاهین نژاد

0
شاهین نژادپژوهشگر تاریخ ایران، کنشگر فرهنگی و سیاسی حزب مشروطه ایران · مهندس شاهین نژاد