برچسب: حزب پان ایرانیست

سخنرانی ناصر پل در کنگرۀ نهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
پاینده ایران با درود به همه دوستان گرامی، اجازه میخواهم از جناب دکتر برومند، خانم طبیبزاده و دیگر دوستان دست اندرکار برگزاری این نشست سپاسگزاری...