برچسب: حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود

حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود

0
حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود بار ديگر نظام جنايتكار و ايران بر باد ده جمهورى اسلامى، ذات جنايتكار و غير ايرانى خود را...