برچسب: حقوق اقوام

قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

0
از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعایت حقوق مدنی و...