برچسب: حقوق بشر

حقوق بشر

0
دست کم از آغاز سده بیستم تاکنون مساله حقوق بشر موضوعی مهم و اساسی در حقوق بین الملل است و حساسیت بسیاری نسبت به...