برچسب: دامون گلریز

سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک https://youtu.be/apruvj6eDIY