برچسب: درگذشت زنده یاد دکتر خسرو اکمل پدر معنوی حزب

درگذشت زنده یاد دکتر خسرو اکمل پدر معنوی حزب

0
درگذشت زنده ياد دكتر خسرو اكمل پدر معنوى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با كمال تاسف حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) يكى ديگر از بنيانگذاران...