برچسب: درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی

به مناسبت درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به مناسبت درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی درگذشت خانم منیژه رحیمی (سطوت) همسر جاویدیاد سپهبد مهدی رحیمی آخرین رئیس شهربانی...