برچسب: درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی

به مناسبت درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به مناسبت درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی درگذشت خانم منیژه رحیمی (سطوت) همسر جاویدیاد سپهبد مهدی رحیمی آخرین رئیس شهربانی...
Arabic English French German Persian