برچسب: درگذشت محمد رضا شجریان

درگذشت محمد رضا شجریان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) محمد رضا شجریان، هنرمندی از سلاله عاشقان ایران هنرمندی محبوب، موسیقیدانی یگانه و چهره ای سرشناس را از دست داد،...