برچسب: دریا صفایی

پیام سپاس حزب به خانم دریا صفایی

0
پیام سپاس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) دهم دسامبر 2019  نماینده ارجمند پارلمان بلژیک،  بانو دریا صفایی گرامی، خبر بیانیه اخیرپارلمان بلژیک در پشتیبانی از معترضین آبانماه...