برچسب: دریا صفایی

پیام سپاس حزب به خانم دریا صفایی

0
پیام سپاس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) دهم دسامبر 2019   نماینده ارجمند پارلمان بلژیک،  بانو دریا صفایی گرامی، خبر بیانیه اخیرپارلمان بلژیک در پشتیبانی از معترضین آبانماه...
Arabic English French German Persian