برچسب: دفتر پژوهش

بهمن امیر حسینی : سوم اسفند

0
سخنرانی بهمن امیرحسینی​ ( معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب موضوع :حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم...

دکتر علی نیری : نرد عشق با پسامدرنیسم!

0
  دکتر علی نیری نرد عشق با پسامدرنیسم ! از ادبیات و معماری تا علم و سیاست حزب مشروطه ایران · دکتر علی نیری : نرد عشق...

جهانگیر لقایی : بیایید به هم بپیوندیم

0
سخنرانی جهانگیر لقایی در دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران در باره فراخوان «بیایید بهم بپیوندیم» 

مهندس شاهین نژاد

0
شاهین نژادپژوهشگر تاریخ ایران، کنشگر فرهنگی و سیاسی حزب مشروطه ایران · مهندس شاهین نژاد