برچسب: دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

دهم دسامبر ، روز جهانی حقوق بشر

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) دهم دسامبر 2019 دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر گامی مهم در عرصه بین المللی بود. در...
Arabic English French German Persian