برچسب: دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

دهم دسامبر ، روز جهانی حقوق بشر

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) دهم دسامبر 2019 دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشرروز جهانی حقوق بشر گامی مهم در عرصه بین المللی بود. در...