برچسب: دکتر امیر حمیدی

دکتر امیر حمیدی

0
دکتر امیر حمیدی  یک متخصص بین المللی در زمینه امنیت ملی و تروریسم جهانی شناخته شده است. در طول 36 سال خدمت برجسته خود...