برچسب: دکتر رضا تقی زاده

سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
  سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   https://youtu.be/8fxUNaqAyLQ