برچسب: دکتر رضا تقی زاده

سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
 سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) https://youtu.be/8fxUNaqAyLQ