برچسب: دکتر شاپور بختیار

سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار

0
به مناسبت سالروز ترور زنده یاد دکتر بختیار 15 مرداد 98ششم آگوست سالروز ترور ناجوانمردانه دکتر بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران است که...