برچسب: دکتر محمد حسن رهنوردی

در اندوه درگذشت دکتر محمد حسن رهنوردی

0
کشورمان یکی از فرزندان ارزشمند و یگانه خود را از دست داد.زنده‌یاد دکتر محمد حسن رهنوردی از خدمتگزاران دلسوز و شایسته ایران بود که...