برچسب: رافى خاچاطوريان

درگذشت رافى خاچاطوريان

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) یازدهم آبان 98رافى خاچاطوريان هنرمندى ايراندوست و آزاديخواه كه در راه عدالتخواهى براى هم ميهنان در وطن اسيرش...