برچسب: رضا شاه کبیر

آینده‌نگری مردی بزرگ

0
17 دی نشانه آینده‌نگری مردی بزرگ برای ایران   هشتاد و هفتمین سالگرد 17 دی سال 1314 در شرایطی فرا رسیده است که برای نخستین بار...
Arabic English French German Persian